Aktivera och anpassa resultatöversikten

Den här artikeln är för admin och bedömare. Notera att bedömare inte har tillgång att göra nedan inställningar. 

Information: Den här funktionaliteten kräver aktivering. Kontakta Service Desk för att aktivera.  

Resultatöversikten i Bedömning 2.0 ger dig bättre möjligheter att enklare ge återkoppling till studenten eller eleven efter en tenta eller ett prov.

Översikten populeras under bedömningen med automatisk återkoppling, poäng per fråga, manuella kommentarer etc. När bedömningen är avslutad så loggar studenten/eleven in i Inspera Assessment för att se sitt resultat. Det kan vara, beroende på era inställningar, betyg, poäng per fråga och återkoppling från bedömare.

Den här artikeln förklarar hur du aktiverar resultatöversikten och ställer in vilken information som ska visas. 

Innehållsförteckning

Aktivera resultatöversikten

 1. Gå till modulen Tentamenstillfällen/Prov och skapa eller öppna tentan/provet
 2. Under Alternativ expandera Generella inställningar
 3. Markera Aktivera ny bedömningsmodul på denna tentamen/detta prov
 4. Markera Aktivera Resultatöversikt för student/elev

Inst_llningar_f_r_aktivering_av_resultat_versikt.png

Anpassa resultatöversikten

Du som administratör ställer in vad som ska inkluderas i resultatöversikten. Detta görs i modulen Tentamenstillfällen/Prov. Du hittar inställningarna genom att:

 1. Gå till modulen Tentamenstillfällen/Prov och öppna tentan 
 2. Under Alternativ expandera Efter tentamen/Efter provet

Notera att t ex tillgång till svar och resultatsida blir synliga direkt när studenten/eleven har lämnat in tillsammans med rättningen av automatiskt bedömda uppgifter. 

Tillgång till svar och kommentarer

 1. Markera Tillåt att studenterna/eleverna får tillgång till sina egna svar efter att de lämnat in under Tillgång till svar efter inlämning
 2. Markera Delad med student/elev

Inst_llningar_f_r_aktivering_av_resultat_versikt.png

Notera: Tillgång till svar och delad med student/elev måste vara markerade för att resultatöversikten ska fungera som den är tänkt. 

Återkoppling

De här valen publicerar fördefinierad återkoppling som författaren gjort på frågenivå och/eller svarsalternativ. Finns det ingen återkoppling inlagd på någon av uppgifterna är alternativen utgråade och inte valbara. Det visas även information skriftligt om det finns återkoppling att visa eller inte. 

 1. Markera Visa återkoppling på frågenivå om den är tillgänglig
 2. Markera Visa återkoppling på valt svarsalternativ om den är tillgänglig

Inst_llningar_f_r__terkoppling.png

Visa poäng

Det finns två inställningar som hanterar hur poäng per fråga visas. För att generera en resultatlista som visar poäng per fråga i samma gränssnitt som det tentan/provet skrevs i markerar du:

 1. Inkludera korrekta svar och resultatsida under Tillgång till svar efter inlämning. 

Inst_llningar_f_r_att_visa_svar_i_inl_mningen.png

För att inkludera poäng per fråga i resultatöversikten markerar du:

 1. Visa uppnådda poäng per uppgift under Poäng.

Inst_llningar_f_r_att_visa_po_ng_i_resultat_versikten.png

Om Arbetsflöde för bedömning är satt till Individuell bedömning och jämförelse av betyg så kan det finnas diskrepans i satta poäng. Har inte alternativet Kräv att poäng stämmer överens markerats så behöver du ange hur det ska visas: 

 • Markera Visa konflikter. Visa alla poäng från olika bedömare för att visa alla bedömares poängsättning 
 • Markera Dölj konflikter. Beräkna medelpoängen från olika bedömare för att visa just medelvärdet

Kommentarer

Kommentarer och anteckningar är den återkoppling som bedömaren skriver på enskilda svar i en tentamen/prov.

 • Markera Delad med student/elev under Dela kommentarer med studenten/eleven

Ytterligare information som visas i resultatöversikten

Om dessa har använts på uppgifterna eller under bedömningen så visas även: 

 • Kriterier
 • Nivåer och kriterier
 • Uppgiftsviktning

För att se hur detta ser ut i Resultatöversikten, gå till artikeln Studenter/elever - resultatöversikt

Kända begränsningar

 • LaTeX format stöttas inte fullt ut 
 • Resultat från omprövningar (norska lärosäten) stöttas inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp