Viktning av uppgifter

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Funktionen är tillgänglig för admin och bedömare. 

Viktning av uppgifter hanteras i modulen Bedömning. Den ger admin/bedömare möjligheten att ta bort en felaktig uppgift eller justera viktningen av en eller flera uppgifter. 

Innehåll

Var hittar jag viktning av uppgifter?

Inställningarna för viktning av uppgifter blir automatiskt tillgängliga direkt när en/ett tentamen/prov skapas. Möjligheten till att vikta uppgifter är inte längre tillgänglig när en students/elevs slutgiltiga betyg har blivit bekräftat. 

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. I rullgardinsmenyn till Alternativ väljer du Viktning av uppgifter
  Ska_rmavbild_2021-11-24_kl._09.29.08.png

Eller

 1. I arbetsytan till vänster väljer du Uppgifter
 2. Klicka på (...)
 3. Välj Redigera viktning 

Redigera_viktning_fr_n_arbetsytan.png

Hur redigerar jag viktningen av en uppgift?

Som standard har varje uppgift en viktning på 100%. Detta betyder att uppgiftens poäng multipliceras med 1.0. För att justera viktningen:

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. I rullgardinsmenyn till Alternativ väljer du Viktning av uppgifter
 4. Ställ markören i rutan för Anpassad viktning för den aktuella uppgiften
 5. Fyll i den anpassade vikten i %. Här är några exempel på hur viktningen fungerar:
  • 300% viktning kommer multiplicera poängen med 3.0
  • 50% viktning kommer halvera poängen
  • 0% viktning kommer poängen från uppgiften inte räknas alls
   Anpassad_viktning.png
 6. Klicka på Uppdatera när du är klar med uppdateringarna

I de fall maxpoängen förblir densamma så behöver du inte göra mer. Om det fortsatt är svar kvar att bedöma så görs detta från den ursprungliga poängskalan men poängen räknas om utifrån viktningen och du kan se de båda värdena i den högra kolumnen i arbetsytan Bedömning. I arbetsytan Resultat kan du se för respektive student/elev vad hen fick för poäng på frågorna, vilken viktning frågan har och maxpoängen, här visas de viktade värdena.

Om totalpoängen däremot har ändrats behöver gränsvärden hanteras. 

Hantera gränsvärden vid ändrad maxpoäng

I de fall när viktningen av uppgifterna inte genererar en ny maxpoäng så behöver gränsvärden inte hanteras. Men om maxpoängen ökar eller minskar måste nya gränsvärden anges och appliceras.

 1. Redigera viktningen och klicka på Uppdatera
 2. Nu öppnas sidan Gränsvärden med automatiskt uppdaterade gränsvärden
 3. Redigera Minimipoäng för att sätta de nya gränsvärdena
 4. Klicka på Uppdatera 
 5. På sidan Uppdatera applicerar du de nya gränsvärdena så att betygen justeras utifrån dessa genom att klicka på Uppdatera nu 
 6. Klicka Stäng för att komma tillbaka bedömningen

_ndrade_gr_nsv_rden.png

F_rslag_p__nya_gr_nsv_rden.png

Notera: Betyg för följande studenter kommer inte uppdateras:

 • Studenter med manuellt satta betyg
 • Studenter som inte fått poäng på alla uppgifter än
 • Studenter som redan fått sina betyg bekräftade

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp