Fördelning av uppgifter

Innehållsförteckning

Introduktion

Fördelning av uppgifter tillåter dig att tilldela specifika uppgifter eller sektioner till en eller flera bedömare. Funktionen ger möjlighet för bedömare att fokusera på sina frågor och förenklar bedömningsarbetet framförallt för bedömare som är inne sällan och bedömer. 

 

 

 

Fördelning av uppgifter

I den här filmen går Bianca igenom hur du tilldelar uppgifter i bedömningsmodulen. Notera filmen är på engelska. 

Aktivera Fördelning av uppgifter

För att aktivera funktionen krävs rollen Admin. För att kunna tilldela uppgifter krävs att det finns bedömare tillagda, du kan läsa hur du gör det i artikeln Inställningar - lägg till medarbetare på prov-/ tentamenstillfälle

Kom igång:

 • Markera Aktivera ny bedömningsmodul på denna tentamen (Alternativ > Generella inställningar > Ny bedömningsmodul)
 • Markera Delad bedömning (Alternativ > Arbetsflöde för bedömning > Inställningar för sambedömning)
 • Markera Aktivera fördelning av uppgifter (Alternativ > Arbetsflöde för bedömning > Fördela uppgifter)

Inst_llningar_f_r_f_rdelning_av_uppgifter.png

Under Behörighet för bedömare väljer du i rullgardinsmenyn vilken behörighet du ska ge bedömarna:

 • Bedömare kan se och bedöma svar på alla uppgifter
 • Bedömare kan se alla svar men bara bedöma svar på tilldelade uppgifter
 • Bedömare kan se och bedöma svar enbart på tilldelade uppgifter

Nästa steg är att ange vilka roller som får tilldela uppgifterna. Välj i rullgardinsmenyn:

 • Bara admin kan tilldela uppgifter
 • Bedömare kan tilldela och omfördela uppgifter

Behörigheterna kan anpassas per kommitté när du sätter upp arbetsflödet per kommitté. Notera att en admin kan alltid tilldela och omfördela uppgifter.  

Tilldela uppgifter 

Tilldelning av uppgifter och sektioner kan alltid göras av admin. En bedömare kan utföra tilldelning om den behörigheten har satts på provet/tentan. 

Arbetsytan Uppgifter

 1. I arbetsytan klicka på Uppgifter       

  Arbetsytan_uppgifter_i_menyn.png                  
 2. Sidan med uppgifter består av bland annat följande kolumner:
  • Nummer - Detta är uppgiftens nummer
  • Uppgiftstitel - Detta är uppgiftens namn
  • Uppgiftstyp - Detta är vilken typ av uppgift (flervalsfråga, essä etc.)
  • Tilldelad till - Detta är till vem eller vilka som frågan har tilldelats
  • Maxpoäng - Detta är maxpoängen på uppgiften

   Kolumnerna_i_arbetsytan_uppgifter.png
 3. Klicka på  trattsymbolen för att lägga till Filter, och  2020-11-27_08h54_29.png symbolen för att utforska Alternativ

Alternativ_f_r_listan_med_uppgifter.png

Hur tilldela uppgifter

Tilldelning av uppgifter öppnar i en ny sida som heter Inställningar, i vilken du jobbar. Nedan kommer vi gå igenom hur du navigerar på sidan med Inställningar, hur du lägger till en bedömare och hur du tilldelar en sektion. 

 1. I arbetsytan Uppgifter klicka på symbolen med tre prickar i kolumnen längst till höger och välj Redigera tilldelning. Detta öppnar sidan Inställningar
  Bild_p__hur_v_lja_redigera_tilldelning.png
 2. För att tilldela en uppgift till en eller flera bedömare, klicka i Ej tilldelad för den uppgift du ska tilldela. I rullgardinsmenyn väljer du den/de bedömare som ska tilldelas uppgiften.
  Tilldela_uppgift_till_bed_mare.png
 3. För att tilldela en sektion, klicka i Ej tilldelad för den sektion du ska tilldela. I rullgardinsmenyn väljer du den/de bedömare som ska tilldelas sektionen.
  Tilldelning_av_sektion.png
 4. Klicka på Uppdatera för att spara dina tilldelningar. Om du behöver lämna sidan Inställningar innan du uppdaterar så sparas tilldelningen som utkast.  

Knappen_uppdatera.png
Notera de uppgifter som inte har tilldelats minst en bedömare kan ses och bedömas av alla tillgängliga bedömare på provet/tentan. 

Hur ser det ut för bedömaren?

Vad bedömare kan se och göra beror på de inställningar som är gjorda på provet/tentan: 

 1. Bedömare kan se och bedöma svar på alla uppgifter
 2. Bedömare kan se alla svar men bara bedöma svar på tilldelade uppgifter
 3. Bedömare kan se och bedöma svar enbart på tilldelade uppgifter

1. Bedömare kan se och bedöma svar på alla uppgifter

Alla bedömare kan fortsatt se och bedöma svaret på den här uppgiften. Dock finns det en indikering på vem frågan är tilldelad. 
Vem__r_uppgiften_tilldelad__alla_kan_bed_ma.png

2. Bedömare kan se alla svar men bara bedöma svar på tilldelade uppgifter

Här kan alla bedömare fortsatt se svaren på uppgiften men det är bara bedömare som är tilldelade den som kan sätta poäng (betyg). Klicka på pilen bredvid Uppgiftsnumret/Uppgiftstyp för att se information om vem som kan poängsätta.  

Vem__r_uppgiften_tilldelad__bara_hen_kan_bed_ma.png

Om en bedömare som inte är tilldelad uppgiften försöker sätta poäng på svaret kommer meddelandet om otillräckliga rättigheter att visas. Hen får då kontakta den som är ansvarig för tilldelningen av uppgifter för att få behörighet. 

Otillr_ckliga_r_ttigheter.png

3. Bedömare kan se och bedöma svar enbart på tilldelade uppgifter

Med den här inställningen ser bedömningsverktyget ut som vanligt med att se svar och kunna sätta poäng (betyg). Dock kan du bara se de frågor som du har blivit tilldelad, så i navigeringsmenyn ser du bara just de numren. 

Vem__r_uppgiften_tilldelad__bara_hen_kan_se.png

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp