Spela in muntlig motivering av resultat

Funktionen är tillgänglig för rollen Bedömare.

Motivering av resultat är en funktion som gör det möjligt att skriva in skriftlig eller spela in muntlig återkoppling på en students/elevs inlämning.

Innehållsförteckning

Allmänt om motivering av resultat

Ytan för motivering av resultat är tillgänglig för alla bedömare på tentan/provet. När en skriftlig motivering skapas eller uppdateras, listas bedömarens namn och tidpunkt för ändringen och detta är synligt för alla med tillgång till arbetsytan. Notera att inspelade motiveringar och bilagor har ingen uppgift om tidpunkt.

När du spelat in en muntlig motivering så blir den tillgänglig för andra bedömare när de senare går in på tentan/provet eller om de redan är inne och bedömer när de uppdaterar sidan.  

Motiveringen och alla dess komponenter blir synliga för studenten/eleven antingen när en bedömare klickar Publicera eller när en admin publicerar resultatet.  

Att tänka på innan en motivering publiceras till studenten/eleven: 

 • Motivering av resultat kan bara publiceras en gång
 • Den som publicerar, publicerar allt för alla
 • När motiveringen är publicerad , så kan den inte tas tillbaka, redigeras eller raderas

Du kan läsa mer om processen för att skriva och publicera motivering av betyg i artikeln Skriftlig motivering av betyg.

Hur spelar du in en motivering? 

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna tentan/provet
 3. Gå till arbetsytan Motivering av resultat
 4. Klicka på Spela in
  Motivering_av_betyg_ruta.png
 5. Överst på skärmen ser du ljudmönstret och hur lång tid du har spelat in. 
  Spelar_in_motivering.pngDet finns även möjlighet härifrån att:
   1. Avsluta genom att Spara
   2. Tillfälligt avbryta genom att Pausa
   3. Börja om från början genom att Återställa
   4. Avbryta

 6. När du klickar Spara öppnas en pop up ruta i vilken du kan namnge din inspelning. Detta kan vara bra om du väljer att dela upp återkopplingen eller om ni är flera som lämnar muntliga återkopplingar. 
  Namn_p__motivering.png
 7. Inspelningen görs tillgänglig i bedömningsmodulen och listas med namnet som angavs, vem som spelade in/laddade upp och längden på inspelningen. Du kan härifrån lyssna på det inspelade och på de tre prickarna till höger kan du välja hastighet på uppspelningen.
  Inspelad_motivering.png

Tips: Studenten/eleven kan också välja vilken hastighet uppspelningen ska ha när de tar del av motiveringen i Resultatöversikten.

Frågor och svar

Fråga: Kan jag kombinera skriftlig och muntlig motivering, infoga privata anteckningar och bilägga fil/er?
Svar: Ja!

Fråga: Är det möjligt att spela in flera motiveringar?
Svar: Ja, dels kan du spela in dina motiveringar och dels kan andra bedömare spela in sina.

Fråga: Kan jag spela in flera motiveringar och välja den som är bäst alternativt radera de som jag inte vill ska skickas till studenten/eleven?
Svar : Ja, du kan spela in flera motiveringar, lyssna på dem och sedan besluta vilka som faktiskt ska skickas till studenten/eleven. Notera att inspelningarna sorteras på titel, inte på tiden de gjordes. 

Hur ser det ut för studenten/eleven?

För att komma åt den muntliga motiveringen av betyg så för studenten/eleven så här:

 1. Logga in på Inspera
 2. Gå till tabben Arkiv
 3. Klicka på Se flera detaljer
 4. Motivering av resultat finns på den nedre delen av sidan och i Resultatöversikten när den är aktiverad på tentan/provet.Studentens_motivering.png

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp