Detaljpanelen

Funktionen är tillgänglig för rollerna Admin och Bedömare.

Detaljpanelen innehåller loggar för de händelser som har registrerats på en tenta/prov för själva tentan/provet, studenten/eleven och svar på uppgifter.

Innehållsförteckning

Var hittar jag detaljpanelen?

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Detaljpanelen öppnas genom att klicka på symbolen längst till höger i det övre högra hörnet
  _ppna_detaljpanelen.png

Hur fungerar detaljpanelen?

Tanken är att du lätt ska kunna hitta information om loggade händelser för den aktuella tentan/provet. I panelen kan du visade loggade händelser för:

 • Tentamen/Provet (standard)
 • Student/Elev
 • Svar

Visa_detaljer_f_r.png

För att stänga detaljpanelen kan du antingen klicka på samma symbol som du öppnade den med eller klicka på krysset. 

Vilka händelser kan jag hitta i detaljpanelen?

I händelseloggen listas information om:

 1. Vilken användare som utförde händelsen
 2. Systemhändelser såsom notifikation och varning
 3. Vilket objekt där händelsen utfördes t ex tentan/provet, uppgiften eller tillagda medarbetare
 4. Vilken händelse som utfördes t ex satte poäng, lade till bedömare och uppdaterade inställningar
 5. Datum och klockslag för händelsen

Exempel_p__h_ndelselogg.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp