Gränsvärdesredigering i bedömning

Funktionen är tillgänglig för Bedömare och Admin

Gränsvärden sätts av admin innan tentamen/provet aktiveras. Dessa kan ändras i Tentamens- eller provtillfället eller i bedömningsmodulen fram till det att ett första betygsförslag har genererats. Efter det sker ändring av gränsvärden enbart i modulen Bedömning av admin eller bedömaren. Gränsvärden kan ändras fram till dess att bedömningen är bekräftad. 

För att lära dig mer om funktionen läs artikeln Gränsvärden

Innehållsförteckning

Öppna gränsvärdesredigering

 1. Öppna tentan/provet i modulen Bedömning
 2. Klicka på Alternativ
 3. Under Inställningar välj Gränsvärden

Ska_rmavbild_2021-11-08_kl._10.51.53.png

Hur läsa tabellen

Du kommer nu kunna se gränsvärdena och eventuell fördelning av betyg presenterade i en tabell med följande kolumner: 

Betyg: De betyg som ingår i den betygsskala som har valts för den/det specifika tentamen/provet.

Minimipoäng: Lägsta antalet poäng som krävs för ett visst betyg. 

Poäng: Poängintervallet som genererar ett specifikt betyg.  

% korrekt: Intervallet i procent (av maxpoängen) som krävs för ett specifikt betyg.

Studenter/Elever: Antal studenter/elever som har föreslagits respektive betyg. Om inga betyg har genererats än, d v s alla svar är inte bedömda för minst en student/elev så kommer denna kolumn att visa 0. (Denna kolumn är bara tillgänglig för bedömare) 

% av antalet studenter: Andel studenter/elever som föreslagits respektive betyg. Om inga betyg har genererats än, d v s alla svar är inte bedömda för minst en student/elev så kommer denna kolumn att visa N/A. (Denna kolumn är bara tillgänglig för bedömare)

Genomsnittspoäng: Genomsnittspoängen för studenter/elever med det specifika betyget. Om inga betyg har genererats än, d v s alla svar är inte bedömda för minst en student/elev så kommer denna kolumn att visa N/A. (Denna kolumn är bara tillgänglig för bedömare)

Gr_nsv_rden_i_bed_mning.png

De tre kolumnerna till höger i tabellen kommer att uppdateras allteftersom betyg föreslås d v s  studentens/elevens alla svar är bedömda. 

Gr_nsv_rden_i_bed_mning_med_bed_mda.png

Här är tre studenter/elever bedömda och syns därför i tabellen. 

Redigera gränsvärden

Gränsvärdena kan redigeras av Admin och Bedömare fram till dess att bedömningen är bekräftad. 

 1. Öppna gränsvärdesredigeringen
 2. Skriv in det nya värdet med max två decimaler i rutan för minimipoäng för respektive betyg

Tabellen uppdateras med nya värden när du redigerar gränsvärdena. Värdena inom parentes "()" är originalvärdena, som det var innan du påbörjade redigeringen.

Gr_nsv_rden_i_bed_mning_uppdaterade.png

Minimipoängen för VG har i exemplet ovan blivit redigerat från 21 till 20.5. 

Du kan ångra redigeringen genom att klicka på "Återställ", den blå texten över tabellen eller återställa redigeringen på ett specifikt betyg genom att klicka på ångra-pilen vid Minimipoängen på den specifika raden. 

När ett eller flera gränsvärden har redigerats uppdateras fliken Gränsvärden till att visa Gränsvärden Ändrade. Om du stänger redigeringen utan att uppdatera kommer värdena att sparas som "Ändrade" och du kan senare fortsätta redigeringen från samma läge som när du stängde fönstret.  

Gr_nsv_rden__r__ndrade.png

Uppdatera till nya gränsvärden

När du är klar med de ändringar du skulle göra behöver du applicera dessa.

 1. Klicka på Uppdatera (den blå knappen) eller gå till fliken Uppdatera
 2. Klicka på Uppdatera nu

Detta kommer applicera de nya gränsvärdena och uppdatera betyget för de studenter/elever som enligt de nya värdena får ett annat betyg föreslaget. 

Ska_rmavbild_2021-11-09_kl._13.56.29.png

Att tänka på

Förändringar i gränsvärdet kommer inte att påverka: 

 1. Studenter/elever med manuellt satta betyg
  Detta betyder att om ett betyg har satts manuellt (valts i listan för Ditt betyg) på en student/elev och gränsvärdet sedan ändras så kommer betyget på den studenten/eleven inte att uppdateras även om hens poäng motsvarar ett annat betyg.
 2. Studenter/elever som inte har fått poäng på alla uppgifter än
  Detta betyder att betyget inte kan beräknas om studenten/eleven saknar poängsättning på en eller flera uppgifter. 
 3. Studenter/elever som redan fått sina betyg bekräftade
  Detta betyder att om du bekräftar ett betyg för en student/elev och sedan ändrar gränsvärdena  kommer studenten/eleven med det bekräftade betyget inte att påverkas av dessa ändringar. 

När det är fler än en bedömare/admin på en tentamen/prov 

Om flera admins/bedömare arbetar med gränsvärdsredigeringen och gränsvärdet redigeras av någon så kommer värdet att uppdateras (men inte appliceras) direkt så att alla ser det. Det betyder att ändringar inte behöver sparas innan alla kan se dem. 

Gränsvärdena är tillfälligt låsta till personen som redigerar dem. 

 

Ska_rmavbild_2021-11-09_kl._14.28.49.png

 

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp