Icke-anonyma elever/studenter - efter prov

Visa riktiga namn när bedömningen är färdig

Information: Detta kräver aktivering, och finns tillgängligt för prov med provkod.

För en del prov, till exempel de nationella proven, ska eleverna/studenterna vara anonyma tills dess att bedömningen är färdig. Om provet är anonymt eller inte väljs av Admin i provinställningarna för provet.

När bedömningen är färdig och bekräftad är det möjligt att få fram elevernas/studenternas riktiga namn. Detta görs i bedömningsmodulen. Om det är fler än en bedömare på provet måste alla bedömare bekräfta bedömningen innan du kan få fram namnen.

Visa riktiga namn - Klassiska bedömningsverktyget

 1. Bekräfta bedömningen

 2. Välj Visa riktiga namn
  svenska-1.png

 3. Välj Ladda ner bedömningsprotokoll för att få fram en lista med eleverna/studenterna och deras ID, riktiga namn och betyg.
  svenska-2.png

 

Visa riktiga namn - Marking 2.0

 1. Bekräfta bedömning

 2. Välj Alternativ uppe till höger
  svenska-3.png

 3. Skrolla ner till Avanonymisera - visa elevernas riktiga namn 

 4. Bekräfta
  svenska-4.png
 5. Välj Ladda ner bedömningsprotokoll för att få fram en lista med eleverna/studenterna och deras ID, riktiga namn och betyg.
  svenska-5.png

 

Notera: Man kan få fram de riktiga namnen först när bedömningen är färdig och bekräftad av samtliga bedömare.

Om ni har elever med samma namn - visa SSO (e-post)

Obs! Denna funktion kräver aktivering via Service Desk.

Om ni har två elever med exakt samma namn i samma prov och därför inte kan skilja dom via namn kan ni se deras SSO information, oftast deras e-post.

1. Gå till monitor 

2. Klicka på "boken" till höger

3. Bocka i "Externa ID"

Ska_rmavbild_2022-02-03_kl._09.25.57.png

 

Du ser nu både Namn under ID samt SSO information under Externa ID och kan identifiera eleverna.

Ska_rmavbild_2022-02-03_kl._09.29.37.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp