Plagiatkontroll - Ouriginal

 

Information: Vi rekommenderar att funktionen "enabling individual sender address to Urkund" aktiveras. När den är aktiverad kommer både avsändaradressen och inlämningens filnamn som skickas till Ouriginal innehålla "Inspera internal ID" för studenten/eleven.  

Denna inställning säkerställer att alla inlämningar i samma tentamen/prov plagiatmatchas mot varandra inom organisationen. 

Om ni önskar att aktivera denna funktion, kontakta Service desk.

 

Syftet med denna artikel är att förklara hur du kan identifiera plagiatmatchning på inlämningar inom den egna organisationen. 

Skärmbilderna är från Bedömning 2.0, men plagiatmatchningen fungerar på samma sätt både i det klassiska bedömningsverktyget som i Bedömning 2.0.

Obs!: Denna artikel är framförallt för användare med Utvidgad tillgång. Troligtvis kommer en vanlig admin eller bedömare inte att ha tillgång till de tidigare tentamen/prov som rapporten matchas mot.


Hitta plagiatmatchningen i Bedömning 

Under fliken Plagiatkontroll i bedömningsverktyget hittar du all information om det inlämnade dokumentet. Filnamnet innehåller User ID, Test ID samt Question ID, dessa nummer syns i URL-adressen och kan se ut så här: UserId: 57698595 TestId: 57698590 QuestionId: 56930518.html


mceclip0.png

Nedan titta vi på hur plagiatmatchningen går till: 

Du hittar det UserID, TestID och QuestionID som inlämningen matchar mot i filen som visas i bilden nedan. 


mceclip1.png

Med hjälp av UserID och eller TestID kan du sedan söka efter matchningen i Monitor

Obs!: För att hitta en matchning krävs det att den användare som gör sökningen också är tillagd som medarbetar på den/det tenta/prov som inlämningen matchats mot. 

 

Om den användare som gör sökningen inte hittar den matchande inlämningen är hen inte medarbetare på tentamen/provet och behöver då kontakta en användare med utvidgad tillgång.
Ska_rmavbild_2021-12-07_kl._14.43.37.png

När studenten/eleven är identifierad via Monitor kan du direkt välja "Se svar" från pop upp menyn för att se den matchande studentens/elevens inlämning.  

Om den studenten/eleven har lämnat in flera uppgifter kan du behöva titta igenom hela tentamen/provet för att hitta rätt uppgift. QuestionID ser du via URL-adressen.


Ska_rmavbild_2021-12-07_kl._14.48.33.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp