Bedöm students/elevs svar

Funktionen är tillgänglig för rollen Bedömare.

Den här artikeln beskriver poängsättning på manuellt bedömda och automatiskt poängsatta uppgifter.

Innehållsförteckning

Om poängsättning

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på arbetsytan Bedömning, där kan du se studentens/elevens inlämning fråga för fråga. 

Till vänster på bilden nedan ser du inlämningen/svaret. I vyn till höger visas vilken uppgiftstyp det är, hur många poäng studenten/eleven har fått på automatiskt rättade uppgifter och om det finns bedömningsvägledning inlagd på frågan. 

Tips: vill du se uppgiftstexten tillsammans med svaret klickar du på den mittersta symbolen i svarsrutans övre högra del.

Information_layouten_p__svarsrutan_i_bed_mning.png

Information: Du kan poängsätta i Arbetsytan Bedömning

Visa samt navigera mellan studenter/elever och uppgifter

I sidfoten kan du välja att navigera mellan de studenter/elever eller de uppgifter du ska bedöma. I exemplet nedan är student 0001 och uppgift 3 vald.

mceclip2.png

Du kan läsa mer om hur du navigerar mellan studenter/elever och uppgifter i the article about the Footer.

Automatiskt poängsatta uppgifter

Automatiskt bedömda uppgifter rättas automatiskt av Inspera Assessment direkt när studenten/eleven har lämnat in sin tentamen/prov. Dessa uppgifter markeras med en blixtsymbol och har texten Automatiskt bedömd uppe i det högra hörnet. Genom att filtrera på automatiskt poängsatta i sidfoten kan du välja att enbart navigera mellan de automatiskt poängsatta uppgifterna.  

Ska_rmavbild_2021-12-27_kl._16.46.30.png

Som bedömare kan du ibland behöva skriva över den automatiskt satta poängen. Det gör du genom att klicka Manuell poängsättning, skriv in den korrekta poängen (tex 0.5 eller 0,5) och klicka på Använd

mceclip0.png

När du har ändrat poängen manuellt kommer poängens status att ändras till: "Manuellt bedömd för några sekunder sedan". Läs mer om: Override automatically calculated marks.

Manuellt bedömda uppgifter

Totalpoäng

För manuellt bedömda frågor så är det du som bedömare som sätter poäng. Svar som ännu inte har bedömts har markeringen Ej satt i det övre högra hörnet i sektionen Poäng. 

S_tta_po_ng_p__manuellt_bed_md_uppgift.png

I den högra kolumnen och under Poäng har du två sätt att sätta poäng. Antingen väljer du värde i rullgardinslistan eller så ställer du markören i rutan och skriver in värdet. När du skriver in ett värde så får du detta som förslag i listan och kan välja det. 

Det är möjligt att sätta poäng i decimalform med max två decimaler. Detta gör du genom att skriva in värdet, till exempel 1.5 eller 1,5.

Po_ng_satt_och_sparat.png

När du har satt poängen så uppdateras status på Poäng till "Satt av dig för några sekunder sedan".

Klicka på Återställ för att återställa till Ej satt.

Notera: Om tentan/provet är uppsatt utan gränsvärden så används inte poängsättning utan svaren betygssätts. Vid den typen av bedömning väljer du istället ett betyg i rullgardinslistan.

Kriterier

Manuellt bedömda uppgifter kan sättas upp för att bedömas med kriterier.

Vid bedömning med fördefinierade kriterier så visas dessa i den högra panelen i arbetsytan Bedöm uppgiftssvar. Poäng ges/dras av genom att markera kriteriet. Klicka en gång till för att återställa för det aktuella kriteriet. 

mceclip0.png

Nivåer och kriterier

En uppgift kan sättas upp med Bands and Criteria. Detta kan endas användas på manuellt bedömda uppgifter. 

Niv_er_och_kriterier_i_bed_mning_av_manuellt_bed_md_uppgift__2_.png

I den högra kolumnen finns möjlighet att sätta nivå på respektive kriterium. Klicka på Visa alla för att visa beskrivningen för varje nivå per kriterium. 

S_tta_niv__p__kriterium.png

När du har markerat ett nivå på ett kriterium visas beskrivningen för vad som krävs för den nivån. Om du ändrar värdet på nivån så visas beskrivningen för den nivån.

Nivåer och kriterier - med decimaler

Funktionen att kunna använda decimaler på poängen i nivåer och kriterier kräver aktivering.  

 1. Gå till Nivåer och kriterier 
 2. Ställ markören i rutan och skriv in värdet
  • Resultatet kommer att avrundas till två (2) decimaler

För att nollställa klicka på Återställ. 

Matrisbedömning -kort introduktion

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

En uppgift kan sättas upp för att bedömas med hjälp av en matris, läs om hur författare sätter upp detta i artikeln Matrisbedömning - författare

Det finns fem typer av matriser:

 • Poängbaserad: Vid bedömning ges den poäng som är definierad för nivån
 • Poängintervall: Ett poängintervall är definierat för nivån
 • Procentintervall: Ett procentintervall är definierat för nivån
 • Kvalitativ utan poäng: En matris som består av x kriterier med y prestationsnivåer.
 • Kvalitativ med poäng: En matris som består av x kriterier med y prestationsnivåer samt en totalpoäng.

I bedömningen anger du poäng, procentandel eller markerar nivån för kriteriet, beroende på vilken matris uppgiften är uppsatt med. 

Matrisbedömning

 1. Gå till Bedömningsmatris i den högra delen av fönstret
 2. Klicka på den relevanta nivån för att sätta den poängen eller för intervall skriver du in poäng respektive procentvärde
 3. Skriv in individuell återkoppling till studenten/eleven

Matris_i_bed_mning.png

Använd matrisen för att bedöma

 1. Klicka på Använd matrisen för att bedöma
 2. Klicka på den cell som motsvarar poäng du vill ge eller för det intervall som du vill lägga poängen/procenten
 3. Skriv in återkoppling till studenten/eleven

Anv_nd_matrisen_f_r_att_bed_ma.png

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 3 tyckte detta var till hjälp