Arbetsytepanelen

Funktionen är tillgänglig för Admin och Bedömare.

Panelen med arbetsytor hittar du på den vänstra sidan i modulen Bedömning. Via den här panelen kan du navigera mellan de olika arbetsytorna både under och efter bedömningsperioden. 

Innehållsförteckning

Hantera arbetsytepanelen

Arbetsytorna som är tillgängliga i panelen beror på vilken roll användaren har på den aktuella tentan/provet. Rollen styr också vad en får lov att göra i respektive arbetsyta t ex så måste en administratör även ha bedömarrollen för att kunna sätta poäng i arbetsytan  Bedömning. 

När du har valt arbetsytan som du ska jobba i t ex Bedömning så kan du klicka på Dölj för att minimera panelen så du får en "renare" arbetsyta. För att åter ta fram panelen klickar på på den blåa delen Arbetsytor. 

D_lja_Arbetsytor.png

När du navigerar från en students/elevs svar på en uppgift till en ny arbetsyta t ex för att uppdatera tilldelning av uppgifter och sedan går tillbaka till arbetsytan så visas den student/elev och den uppgift som när du navigerade från den arbetsytan. På samma sätt så öppnas samma student/elev och uppgift om du navigerar från t ex Bedömning till Motivering av resultat.

Arbetsytor för Administratör

Här följer en översikt över alla tillgängliga arbetsytor för användare med rollen admin.

Arbetsytor

Tips: Du kan läsa mer om de respektive arbetsytorna för administratörer i artikeln Beskrivning av arbetsytor för admin

Arbetsytor för Bedömare

Här följer en översikt över alla tillgängliga arbetsytor för användare med rollen bedömare.

Arbetsytor

Tips: Du kan läsa mer om de respektive arbetsytorna för bedömare i artikeln Beskrivning av arbetsytor för bedömare

Redigera arbetsytorna (för administratören)

En användare med rollen Admin kan redigera vilka arbetsytor som ska visas för de olika rollerna på en tenta/prov. Detta kan vara användbart om ni t ex inte arbetar med Motivering av betyg eller Omprövningar i Inspera. 

  1. Gå till modulen Bedömning
  2. Öppna den aktuella tentan/provet
  3. Klicka på arbetsytan Redigera arbetsytorna
  4. Klicka på rollen som du ska redigera för; Administratör eller Bedömare
  5. Välj i rullgardinsmenyn om arbetsytan ska vara synlig (standardinställning) eller dold
  6. Du kan också välja att göra arbetsytor synliga baserat på datum eller när ett visst villkor är uppfyllt t ex att tentans status är Bedömd

Notera: För rollen Student/Elev så hanteras synlighet av resultatrapporten från Tentamens- eller Provtillfällen.

Redigera

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp