Skillnaden mellan den här resursen och att skapa en egen GeoGebra-länk är att den här länken ger tillgång till alla verktyg i GeoGebra. Dessutom har vi i vår länk tagit bort möjligheten för elever/studenter att nå lokala filer på datorn samt följa externa länkar. Detta för att göra den tillpassad nedlåsta prov.

 

 

 

GeoGebra as a resource

I den här videon diskuterar Karina de nya funktionerna i GeoGebra och hur du kan använda GeoGebra som resurs i en uppgiftsgrupp.

 

Vad är GeoGebra och varför ska man använda det?

GeoGebra är ett matematiskt verktyg som eleverna/studenterna kan använda som grafräknare och/eller ritverktyg som för samman geometri, algebra, kalkylblad, grafer, statistik och beräkning i ett enda lättanvänt paket. Besök GeoGebras hemsida för mer information.

Genom att lägga till GeoGebra som resurs kan eleverna/studenterna få tillgång till följande applikationer:

 • Calculator Suite
 • Grafräknare
 • Geometri
 • 3D-grafritare
 • GeoGebra Classic
 • CAS-räknare
 • Funktionsräknare
 • Probability Calculator
 • Spreadsheet

Med GeoGebra som resurs kan eleverna/studenterna få tillgång till samtliga verktyg listade ovan för att göra nödvändiga beräkningar och modelleringar och på så sätt få fram svar till uppgifter.

Notera: Om eleverna/studenterna använder Chromebooks bör man kräva att eleverna/studenterna visar upp skärmen och fortfarande är inloggade vid inlämning/lämnar salen för att säkerställa att de inte lämnat låst läge. Ska GeoGebra användas  på ett prov är det givetvis en fördel om eleverna/studenterna är bekanta med hur man använder verktyget. 

 

Exempel av hur man använder GeoGebra som resurs

Om eleverna/studenterna ska lösa en uppgift genom att använda symboliska beräkningar kan de använda CAS-räknaren i GeoGebra för att få fram svaret. Eleven/studenten genomför då beräkningarna i GeoGebra och skriver sedan in det slutgiltiga svaret i Inspera Assessment.

Om du vill att eleven/studenten ska visa sina beräkningar kan du kombinera uppgiftstypen Beräkning med Mattefält eller Sifferfält i en Sammansatt uppgift. Detta gör att bedömaren inte bara får ett svar, utan också ser hur eleven/studenten har tänkt.Utregning_6_EN.png

 

Notera: Genom att använda GeoGebra som resurs kan bedömaren inte se vad eleven/studenten har skrivit i GeoGebra. Arbetet i GeoGebra sparas inte och kan inte lämnas in.

 

Hur lägger man till GeoGebra som resurs?

 1. I uppgiftsgruppen, klicka på "Visa resurser" längst ner till höger.
 2. Klicka på "Lägg till resurs" och välj "URL". mceclip0.png
 3. Klistra in länken till resursen och ge den ett namn.mceclip1.png
Klicka här för att få GeoGebra-länken. 

Den här länken har svenska som default språk. Om du vill ha ett annat språk som default byter du ut "sv" i slutet av länken till det språk du vill ha. Följande gäller för de olika språken:

Danska (da), Tyska (de), Engelska (en), Spanska (es), Finska (fi), Franska (fr), Isländska (is), Holländska (nl), Polska (pl), Norska (no), Ryska (ru) and Svenska (sv). 

 

Hur ser det ut för eleven/studenten?

GeoGebra-resursen kommer finnas tillgänglig längst ner på provsidan under hela provets gång. mceclip3.png

 

Animationen nedan visar hur GeoGebra-resursen ser ut för eleverna/studenterna.2020-08-06_10h35_21.gif

När eleven/studenten öppnar resursen i SEB kommer den visas i ett nytt fönster till höger om provet. 

Notera: Om eleven/studenten stänger ner resursen kommer arbetet som gjorts i resursen försvinna.

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp