Öppna för återinlämning

Funktionen är tillgänglig för rollerna Admin och Platsansvarig.

Om det av någon anledning skulle behövas tillåter Inspera Assessment att en platsansvarig eller admin öppnar för återinlämning för en student eller en elev. Detta innebär att studenten/eleven får möjlighet att fortsätta skriva tentan/provet och lämna in på nytt. Detta är möjligt även efter att sluttiden har passerat. Om det är så att sluttiden har passerats men att inlämning inte har skett så kan du även återöppna och lämna in å studentens/elevens vägnar, för instruktioner gå till artikeln Att lämna in för en student/elev.

Innehållsförteckning

Hur öppnar jag för återinlämning?

 1. Öppna tentan/provet i Tentamens- eller provtillfällen
 2. Skrolla ned till X studenter/elever
 3. Klicka på Se alla
 4. Klicka i rutan framför ID
 5. Klicka på Återinlämning
  _ppna_f_r__terinl_mning.png
 6. Markera antingen Tillåt studenten/eleven att lämna in på nytt inom tidsgränsen eller Tillåt studenten att lämna in på nytt

Alternativ_f_r__terinl_mning_tid_kvar.png

 

Vilket av dem du ska välja beror på om studenten/eleven enbart ska få fortsätta fram till sluttiden eller om det ska läggas till extratid. Nedan finns respektive alternativ beskrivet mer detaljerat.  

Tillåt inte studenten/eleven att lämna in på nytt

Det här alternativt är standardläge och fyller enbart en funktion för studenter/elever där återinlämning redan blivit tillåtet. Oftast används den för att hantera studenter/elever som på ett eller annat sätt har missat att klicka Lämna in nu på sin tenta/sitt prov och att sluttiden är passerad och de kan inte lämna in själva.

Screenshot_2020-08-07_at_14.40.37.png

Båda valen för inlämning kommer stänga återinlämningen för studenten/eleven, så att svaren inte kan redigeras mer.

 • Lämna in nuvarande version (rekommenderas)
  Den senaste versionen av svaret kommer lämnas in, inklusive allt som skrivits efter att man öppnade för återinlämning.
  Tips: Använd detta alternativ om du vill lämna in åt studenten/eleven. Om hen har ett svar sparat kommer detta lämnas in om du väljer Lämna in nuvarande version. I artikeln Att lämna in för en student/elev kan du läsa om hur du gör för att lämna in åt studenten/eleven. 
 • Lämna in tidigare version
  Återskapar den version som ursprungligen lämnades in. Om studenten/eleven inte lämnade in kommer status inte ändras till Lämnat in om du väljer detta alternativ.

Tillåt studenten/eleven att lämna in på nytt inom tidsgränsen

Genom att välja det här alternativet kommer studenten/eleven kunna fortsätta skriva tentan/provet fram till sluttiden. Detta kan vara användbart exempelvis om studenten/eleven har lämnat in av misstag. Alternativet finns inte tillgängligt om sluttiden har passerat. 

Notera att sluttiden kan variera mellan studenter/elever beroende på extratid, varaktighet, eller andra individuella deadlines. Studenten/eleven kommer ha samma sluttid som innan hen lämnade in.

Om detta alternativ väljs kommer de två första alternativen visas om tentan/provet fortfarande är aktivt, och alla tre alternativ om tentan/provet är avslutat.

Screenshot_2020-08-07_at_15.09.02.png

Ingen tidsgräns
Det här alternativet gör att studenten/eleven kan fortsätta skriva tentan/provet så länge de behöver.

Stäng återinlämning på datum och tid

Välj vilket datum och vilken tid som återinlämningen ska stängas. Återinlämningen kommer stängas automatiskt vid den valda tiden. Om tentan/provet har automatisk inlämning aktiverat kommer svaren lämnas in automatiskt den valda tiden.

Stäng återinlämning om X minuter
Endast tillgängligt om tentans/provets sluttid passerat.

Välj antal minuter som studenten/eleven ska få på sig för att justera sina svar och lämna in på nytt. Återinlämningen kommer stängas automatiskt efter det att dessa minuter har passerat, och det räknas från och med att du klickar på Uppdatera för att genomföra inställningen för återinlämning.

Om tentan/provet har automatisk inlämning aktiverat kommer svaren lämnas in automatiskt efter att de valda antalet minuter har passerat.

Detta alternativ lägger till extratid för studenten/eleven och beräkningen för extratid visas nedan.
Screenshot_2020-08-10_at_15.30.02.png

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
6 av 7 tyckte detta var till hjälp