Privata anteckningar

Funktionen är tillgänglig för rollen Bedömare.

Privata anteckningar möjliggör för bedömaren att göra noteringar för en students/elevs svar på en uppgift. Under bedömningen kommer anteckningen att vara synlig i panelen på den högra sidan.

Innehållsförteckning

Om privata anteckningar

Följande är viktigt att känna till om funktionen privata anteckningar:

 • De sparas automatiskt när du skriver dem 
 • De är synliga enbart för dig, inte för andra bedömare eller studenter/elever
 • Du kan inkludera privata anteckningar i motivering av betyg 

Att lägga till privata anteckningar i bedömningen

Under pågående bedömning kan det finnas behov av att göra egna minnesanteckningar som inte nödvändigtvis ska delas med andra bedömare eller studenter/elever. Då kan privata anteckningar användas.

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet 
 3. Gå till arbetsytan Bedömning
 4. Privata anteckningar görs i rutan i den högra panelen
  Privata_anteckningar__2_.png
 5. Ställ markören i rutan för att börja skriva
  Privata_anteckningar_rutan.png
Notera: Du kan komma åt dina privata anteckningar även efter det att bedömningen är avslutad och bekräftad. Det går fortsatt att lägga till nya anteckningar.

Att lägga till de privata anteckningarna i Motivering av betyg

När du förbereder din Motivering av betyg hittar du de privata anteckningarna för respektive svar när du går igenom studentens/elevens svar på respektive uppgift. Även här kan privata anteckningar skapas eller redigeras. 

Privata_anteckningar_i_motivering_av_betyg.png

För att lägga till de privata anteckningarna till din motivering gör du så här:

 • Ställ markören i rutan för motivering
 • Klicka på symbolen för Infoga privata anteckningar
 • Om det behövs, fortsätt redigera texten direkt i rutan för motivering

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp