Manuellt bedömd. Denna uppgiftstyp besvaras genom att studenten/eleven spelar in sitt svar (ljud) direkt in i uppgiften.

Information: Denna uppgiftstyp är i BETA och kräver aktivering.
Notera: Uppgiftstypen kräver tillgång till mikrofon och kan därför inte användas tillsammans med Safe Exam Browser (SEB). 

Ljudinspelning är en uppgiftstyp som besvaras genom att spela in ljud via datorn. När ljudet är inspelat kan eleven/studenten lyssna på ljudklippet innan hen lämnar in provet. Man kan även spela in ett nytt ljudklipp om man inte är nöjd med det första, den föregående inspelningen raderas när en ny påbörjas.

 

Följande kan du göra när du skapar uppgiften:

Screenshot_2020-07-23_at_15.18.00.png

  1. Byt ut texten med din uppgift eller fråga.
  2. Lägg till matematik (LaTex), filer, tabeller, länkar, PDF:er, bilder och/eller ljudfiler till uppgiften.
  3. Hantera generella inställningar för uppgiften. Läs mer här: general options for questions
    Poäng: Läs Question scoring - Basic.

 

Inställningar för denna uppgiftstyp:

Genom att klicka på interaktionselementet/svarsrutan får du till höger upp de specifika inställningarna för just den här uppgiftstypen. 

Screenshot_2020-07-23_at_15.22.26.png

 

1. Instruktion

Skriv en instruktion för uppgiften. Texten kommer synas i uppgiften. "Ladda upp din fil här. Max en fil." är förinställd.

 

2. Extern identifierare

Läs general options for questions för mer information om Extern identifierare. 

 

 

Hur det ser ut för eleven/studenten

Lydopptak_3_EN.png

Eleven/studenten spelar in ett ljudklipp genom att klicka på mikrofonikonen. Inspelningen avslutas genom att klicka på stoppknappen. Efter att inspelningen är klar kan eleven/studenten lyssna på inspelningen innan hen lämnar in sitt svar. 

Om eleven/studenten vill spela in en ny ljudinspelning som ersätter den första kan hen klicka på mikrofonikonen igen. Då kommer den nya inspelningen ersätta den gamla.

2020-07-01_14h39_20.gif

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp