Användarroller - Mallansvarig

En Mallansvarig kan skapa, redigera och dela provmallar inom organisationsenheten.

Hantering av mallar är också möjligt med rollen Utvidgad tillgång, vilket innebär att om en användare har utvidgad tillgång, kan denne inte ha rollen som mallansvarig också.

För att kunna vara mallansvarig måste man även ha rollen Admin. Detta innebär att en mallansvarig kan göra allt som en admin kan göra. Se beskrivningen för Användarrollen - Admin här.

Läs mer om hur man Skapar en mall.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp