Funktionen är tillgänglig för rollen Författare.

I Inspera finns det möjlighet att bilägga filer till alla uppgiftstyper. För studenten/eleven så laddar de ned filen från tentan/provet och öppnar den i ett lokalt installerat program t ex MS Word.

Information: Om uppgiften ska användas i en tenta/prov med säker webbläsare t ex Safe Exam Browser ska du inte använda funktionen. Istället rekommenderar vi att du skapar en PDF av textfileroch laddar upp som PDF panel. Om materialet är video- eller ljudfil så laddar du upp det som video eller ljudfil.

Innehållsförteckning

Hur lägger jag till en fil i en uppgift?

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter
 3. Öppna den uppgift som filen ska läggas in på
 4. Ställ markören där du vill infoga filen
 5. Klicka på Lägg till fil, symbolen som ser ut som ett gem
  L_gg_til_fil.png
 6. Klicka på Bläddra
  Bl_ddra_efter_fil.png
 7. Leta upp filen som ska laddas upp
 8. Vid behov uppdatera filnamn och ange länktext
  Ange_filnamn.png
 9. Klicka på Infoga
Tips: För att säkerställa att det fungerar som du tänkt dig bör du förhandsgranska uppgiften, läs mer om detta i artikeln Förhandsgranska och testa automatiskt poängsatta uppgifter.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 4 tyckte detta var till hjälp