Skicka inbjudningar till bedömare

Funktionen är tillgänglig för Admin.

En viktig funktion i Inspera är att kunna skicka e-postmeddelanden till andra användare för att informera om händelser på deras tenta/prov eller att kunna få information om när jag har uppgifter att slutföra. I den här artikeln beskriver vi hur e-postmeddelanden skickas till bedömare på en tenta/prov. 

Innehållsförteckning

När skickas inbjudningar till bedömare?

När du sätter upp/färdigställer en tenta/prov är ett av stegen att lägga till de bedömare som ska vara med och rätta. I och med detta har du möjlighet att skicka ett e-postmeddelande för att informera användaren. Vill du inte att det ska gå ett e-postmeddelande i detta läget kan du klicka ur bocken. Det kan ju vara som så att du lägger till bedömare långt innan tentan/provet ska gå.

Bjud_in_bed_mare.png

När du sedan aktiverar tentan/provet så kommer de bedömare som är tillagda att få ett e-postmeddelande med inbjudan, och länk, att bedöma tentan/provet. Som det står när du bekräftar aktivering så kommer denna inbjudan enbart skickas en gång. Således kan en tenta/prov aktiveras/deaktiveras så många gånger som det behövs. 

Bekr_fta_aktivering.png

Kan jag skicka inbjudan igen?

Ibland kommer bedömare som säger att de inte har fått ett e-postmeddelande med inbjudan och länk till bedömningen. Förutsatt att de är tillagda kan de alltid logga in i Inspera, gå till modulen Bedömning och öppna tentan/provet.

Vill du däremot skicka en ny inbjudan med länk till bedömningen, kan du göra följande:

  • Logga in i Inspera
  • Gå till modulen Bedömning
  • Öppna den aktuella tentan/provet
  • Klicka på Bedömargrupp eller välja den kommitté som användaren är tillagd i
  • Klicka på Skicka inbjudan igen

Hur ser inbjudan till bedömning ut?

När er instans är uppsatt på svenska som standard, kommer e-postmeddelanden att innehålla text både på svenska och engelska. Meddelandet innehåller:

  • Namnet på tentan/provet
  • Vem som bjöd in till bedömning
  • En länk som tar användaren till tentan/provet i bedömningen
  • Mer information, bland annat länk till Help Center sidorna
  • Namnet/en på admin som är tillagda på tentan/provet och e-postadress 

Inbjudan_e_post.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp