Ändra resultat för automatiskt rättade uppgifter

Tillgängligt för Bedömare.

Vid behov kan du ändra poäng för uppgifter som rättats automatiskt.

Funktionen stöttar:

  • Decimaler är möjliga.
  • Negativa poäng är möjliga.
  • Max poäng kan begränsas till en summa som bestäms av författaren när uppgiften skapas. 
  • Ändringar av resultatet kan återställas.

Max poäng beskriver högsta möjliga poäng en bedömare kan ge vid bedömning. Bedömaren kan inte ändra till högre poäng än vad som angivits av författaren när uppgiften skapades. 

 

Introduktion

  1. Klicka på Manuell bedömning i arbetsytan bedömning.
    manuel_bedo_mning.SE.png
  2. Ange nya poäng, klicka på Använd. Det är inte möjligt att ändra till högre poäng än max poängen som angivits av författaren. 
  3. En bekräftelse av ändringen syns på sidan, även en gul linje uppe till höger visar det.  a_ndrade_poa_ng_varning.SE.png

  4. Du kan ändra poängen du satt genom att klicka på Ändra. För att återställa ändringen klickar du på Använd automatisk bedömning

 

Uppgifter där automatisk bedömning har ändrats manuellt kommer ange poäng med fet stil. Du ser det i Arbetsytan Resultat och Alla uppgifter

a_ndrade_poa_ng.SE.png

Obs: Fet stil används även vid manuellt bedömda uppgifter. 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp