Icke-anonyma studenter/elever - innan tentan/provet

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Standardinställningen i Inspera är att studenten/eleven alltid är anonym för admin och bedömare. Dock finns det möjlighet att i student- eller elevgränssnittet visa namn tillsammans med personnummer under pågående tenta/prov. Detta visas bara på studentens/elevens dator i syfte för tenta- eller provvakt ska kunna göra närvaro- och ID-kontroll. Efter inlämning är studenten/eleven åter anonym. Läs mer i artikeln ID-kontroll.  

Det finns möjlighet att visa namn även för admin och bedömare om så behövs. 

Innehållsförteckning

Förutsättningar

Hur anonymiseringen fungerar beror på hur Inspera är uppsatt på ert lärosäte/skola. Funktionen kräver en integration med ett studentinformationssystem (SIS) t ex FS och PCG, och/eller att studenterna/eleverna loggar in med Single-Sign-On (SSO) t ex Google eller Microsoft. 

Standardinställningen är att studenten/eleven är anonym under hela processen, eventuellt undantaget att deras namn och personnummer visas i student- eller elevgränssnittet i skrivsalen. Dock visas detta inte i Monitorvyn för platsansvarig eller tenta- eller provvakt.

Väljer ni att aktivera funktionen så väljer ni på tentan/provet om den ska vara anonym eller inte. Det innebär att för- och efternamn som synkroniseras över från ert SIS eller från den SSO-lösning som ni använder kommer att visas under hela processen. Så det innebär att Admin, vakter och bedömare kan se studentens/elevens riktiga namn från det att de anmäls till det att tentan/provet är bedömd och publicerad. 

Studenter/elever som loggar in med SSO och sedan registrerar sig med tenta- eller provkod är också anonyma som standard.

Information: Den här funktionen fungerar inte på engångs-användare. 

Aktivera icke-anonyma studenter/elever

  1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
  2. Skapa ett nytt tillfälle eller öppna ett befintligt
  3. Under Inställningar/Alternativ och Generella inställningar väljer du Icke-anonym
    • För tentor från FS, importeras för- och efternamn tillsammans med student-ID
    • Om ni använder tenta- eller provkod så kommer studentens/elevens namn att visas när studenten har matat in denna kod
  4. I listorna i Monitor kommer studentens/elevens namn att visas tillsammans med student- eller elev-ID. Namnet syns även för bedömare och admin i bedömningsmodulen.
    anon2.jpg
Notera: Om namnet erhålls från SSO är det inte möjligt att aktivera inställningen senare. Studenten/eleven förblir anonym fram till det att bedömningen är avslutad och då kan du välja att visa för- och efternamn på studenterna/eleverna. 

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 5 tyckte detta var till hjälp