Skapa listor för uppgifter och tentamens- eller provtillfällen

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin, Författare, Tentavakt, Platsansvarig och Bedömare. 

Att skapa listor i Inspera innebär att du sparar filtreringar för de olika objekten som finns. Det går att basera sökningar på t ex uppgiftstitel, etiketter, tentor inom en viss period och studenter/elever som inte har lämnat in korrekt. När så ett objekt skapas som matchar det du sökt på t ex etikett så listas det automatiskt i din lista.   

Innehållsförteckning

Skapa listor för uppgiftsgrupper och uppgifter

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Klicka på Uppgiftsgrupp
 3. Sök eller filtrera fram de uppgiftsgruppen du vill skapa lista för 

  För Uppgiftsgrupper är det nog vanligast att lista baserat på namn, därför är det viktigt att vara konsekvent vid namngivningen. För universitet och högskolor är det att rekommendera att uppgiftsgruppens namn innehåller kurskod, då går det att söka på den. För K12 är tanken med namngivningen att en skriver "Ämne" +"Område" i nedan fall är det Organkemi som skrivits som Kemi Organ.

  So_k_eller_filtrera.png

 4. Klicka på hamburgermenyn uppe till höger
  Spara_som_lista.png
 5. Namnge listan
 6. Klicka på Spara

Namnge.png

Skapa listor för Tentamenstillfällen eller Prov

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provtillfällen
 2. Sök eller filtrera fram de tillfällen som du vill skapa lista för
 3. Klicka på hamburgermenyn uppe till höger
 4. Namnge listan
 5. Klicka på Spara

En användbar listning är "kommande tentor/prov":

 1. Klicka på Filter
 2. Vid Mer välj Startdatum
 3. Välj filter Inom de nästa
 4. Ange antal dagar/veckor/månader

Detta gör att listan kommer alltid visa kommande tentor/prov.

Dela listor med kollegor

Det är möjligt att dela listor med individuella kollegor och även alla inom samma organisationsenhet. Kom dock ihåg att de måste ha rätt roll och de kan då redigera t ex uppgifter. 

 1. Markera listan som ska delas
 2. Klicka på hamburgermenyn uppe till höger
 3. Välj Dela med användare/organisationsenheter
 4. Sök fram rätt användare/enhet
 5. Välj användare/enhet
 6. Klicka på Stäng

Dela.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp