Den övre menyraden - bedömare

Funktionen är tillgänglig för rollen Bedömare.

Den övre menyraden i bedömningsmodulen innehåller information och alternativ som är användbara verktyg i bedömningsprocessen. I den är artikeln kommer vi att beskriva de olika delarna och hur du kan använda dem. 

Artikeln är indelad i att beskriva dels den vänstra delen och dels den högra delen.  

Den övre menyraden är tillgänglig för alla arbetsytor men kan döljas när du i Bedömning använder Fullskärmsläge eller Utvidga bedömning (Dölj meny).

Innehållsförteckning

Den vänstra delen

I den vänstra delen ser du tentans/provets namn och vilken student/elev och vilken uppgift som du är/var på. Under detta visas ditt namn tillsammans med den/de roll/er som du har och vilken bedömarkonstellation som är aktuell på den specifika tentan/provet. Pilen längst till vänster tar dig till listan av tentamens- eller provtillfällen.

Delad bedömning 

Header_v_nster.png

När du klickar på Bedömargrupp öppnas en sida där du ser övriga medlemmar och deras roller på den aktuella tentan/provet. Du ser också antalet inlämnade tentor/prov och om eventuell tidsfrist för bedömning är tillagd. 

Bedömning med kommittéer

Kommitt__2.png

När du klickar på länken med kommitténamn öppnas en sida där du ser de kommittéer som är uppsatta för tentan/provet. De/n kommitté/n som du är med i är valbar. För alla kan du se övriga medlemmar och deras roller i de kommittéer och kommittéernas status, hur många studenter/elever som tillhör kommittén, tidsfrist för bedömning, din roll i respektive kommitté och det arbetsflöde som är inställt för kommittén.  

Den högra delen

I den högra delen hittar du information om vad nästa steg i arbetsflödet är och alternativ såsom ladda ned poäng per fråga och justera t ex gränsvärden.

Header_h_ger_med_siffror.png

Bedömningsstatus (1) 

Här ser du var i bedömningsprocessen ni är just nu och hur stor andel av studenterna/eleverna som har är färdigbedömda. När bedömning är 100 % färdig är det dags för nästa steg i bedömningen.

Nästa steg i bedömningen (2)

Den här knappen visar nästa steg i bedömningsprocessen, när det är dags att ta det är upp till era processer.  

Du kan läsa mer om bedömningsprocesserna för  en bedömare och för flera bedömare i kommittéer i dessa artiklar: 

Alternativ (3)

Den här menyn innehåller en hel del alternativ för dig som bedömare. Menyn är indelad i fyra kategorier:

  • Arbetsflöde
  • Inställningar
  • Ladda ner respektive upp
  • Genvägar

Arbetsflöde

Alternativen här är desamma som de i den övre menyraden. Nästa steg i bedömningsprocessen listas och du kan även byta kommitté här. 

image-7.png 

Inställningar

Här hittar du val för att bland annat tilldela uppgifter (när det är aktiverat på den aktuella tentan/provet), vikta om uppgiftspoängen eller korrigera förinställt svar på en flervalsfråga. 

Inst_llningar_bed_mning_bed_mare.png

Ladda ner respektive upp

Här finns länkar samlade för att ladda ned t ex poäng och betyg i CSV-fil, inlämnade svar på en specifik uppgift eller samtliga inlämningar. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på hur er instans är uppsatt.  

Ladda_ner_bed_mningsmodulen.png 

Ladda_upp_bed_mningsmodulen.png

Genvägar

Via dessa alternativ kan du till exempel: 

  • Visa uppgiftsgrupp som student/elev - för att se hur uppgifterna presenterades under tentan/provet
  • Visa uppgiftsgrupp med rätta svar - visar de rätta svaren för automatiskt poängsatta uppgifter 
  • Monitor/Inlämningar - för att se lista med alla inlämningar och information om t ex status på motivering av betyg

Bed_mningsmodulen_genv_gar_bed_mare.png

Byt till gamla bedömningsmodulen (4)

Om du behöver gå till den gamla bedömningsmodulen kan du göra det här. Håll markören över pilarna för att öppna gamla bedömningsmodulen.

Byta_till_gamla.png

Profil (5)

Här hittar du information om ditt konto på Inspera Assessment, språkinställning och logga ut länk. 

Händelselogg (6)

I details panel finns händelseloggar för tentamen/prov, student/elev och svar. Panelen kan fällas ut i alla arbetsytor för att ge dig information om detaljerna för händelser under pågående bedömning. 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp