Information om Specialtecken för essäuppgifter.
Funktionen är tillgänglig för rollen författare med utvidgad tillgång.
Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

När en student/elev besvarar en essäuppgift har de i verktygsfältet en funktion för att lägga till specialtecken som kan vara svåra/omöjliga att skriva med hjälp av tangentbordet. Den här artikeln syftar till att instruera hur du kan sätta upp anpassade paletter med specialtecken.

special_characters.png

Innehållsförteckning

Hur skapar jag en palett med specialtecken för essäuppgifter?  

För att kunna skapa och redigera dessa paletter måste du ha rollen författare med utvidgad tillgång. För att skapa en ny palett gör du så här:

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Specialtecken för essäuppgifter
  Specialtecken_f_r_ess_fr_gor.png
 3. Klicka på Ny symbolpalett
 4. Klicka på pennan uppe i vänstra hörnet för att namnge verktygsfältet
 5. Klicka på Diskettsymbolen för att spara
 6. Arbeta med konfigureringen i rutan till höger. Utgångsläget är standardpaletten. Om du gör en ändring/ar som du ångrar kan du återställa till standard genom att klicka på Återställ till standard.
  mceclip0.png
 7. Klicka på Spara och uppdatera förhandsgranskning
 8. Klicka på Insert special character (omegasymbolen) för att testa din palett
 9. Klicka på Publicera
  Publicera_verktygsf_lt.png
 10. Klicka på Publicera nu
  Granska_publicering_av_specialtecken.png

Vad kan jag lägga till som specialtecken?

I princip kan du skriva in vad som helst mellan "_". Här följer några exempel på specialtecken och hur de skrivs:

Hur redigerar jag en publicerad palett?

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Specialtecken för essä
 3. Öppna det aktuella verktygsfältet
 4. Klicka på Avpublicera
 5. Klicka på Avpublicera nu
 6. Gör dina ändringar
 7. Klicka på Spara och uppdatera förhandsgranskning
 8. Klicka på Publicera
Notera: Om ändringar görs på en publicerad palett kommer detta att påverka kommande tentor/prov i vilka det finns uppgifter med denna palett.

Hur lägger jag till den nya paletten på en essäuppgift?

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter
 3. Öppna den aktuella uppgiften eller skapa en ny essäuppgift
 4. Expandera Avancerad
 5. Under Specialtecken för essäuppgifter klicka på Välj
 6. Markera den palett du vill lägga till
 7. Klicka på Lägg till
 8. Klicka på Spara

L_gg_till_specialtecken.png

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp