Motivering av resultat - en översikt

Funktionen är tillgänglig för Admin.

I arbetsytepanelen finns det två arbetsytor som dels ger dig en översikt av motivering av resultat och dels ger dig mer detaljerad information om respektive students/elevs motivering av resultat. Den här artikeln ger dig mer information om hur ni kan jobba med motivering av resultat på ett mer strukturerat och effektivt sätt. 

Notera: Den här artikeln innefattar inte FS-integrationen för motivering av resultat.

Innehållsförteckning

Arbetsytorna

Det finns två (2) arbetsytor i vilka motivering av betyg presenteras:

 • Motiveringar översikt - Här hittar du en lista med studenter/elever för en tenta/prov och det individuella flödet för motivering av resultatet.  
 • Motivering av resultat - Här öppnar hittar du en lista med studenter/elever och när du väljer en i listan visas hens inlämning per uppgift i den mittersta panelen och ytan för motivering av resultat i den högra panelen.  

Hanterade motiveringar av resultat eller inte?

Vad du kan göra och inte göra i de två arbetsytorna beror på om hantering av motiveringar har aktiverats på tentan/provet eller inte.  

I de fall motiveringar av resultat inte är hanterade så är det bedömaren som både författar och publicerar motiveringar till studenterna/eleverna. Du som admin kan då se status men kan inte skicka motiveringarna på uppdrag av bedömaren. För att läsa mer om hur bedömare jobbar med motiveringar rekommenderar vi artikeln Skriftlig motivering av resultat.

Resten av den här artikeln utgår från att hantering av motivering av resultat är aktiverat på tentan/provet. Du kan läsa mer om hur funktionen aktiveras i artikeln Inställningar - Motivering av resultat

Information: Funktionaliteten Hanterade motiveringar kräver aktivering. Kontakta Service Desk för att aktivera.  

Begära motivering av resultat för student/elev

Om bedömaren kommer motivera alla (eller de allra flesta) betyg så är det smidigaste att redan vid uppsättningen av tentan/provet välja att Alla resultat ska motiveras.

I Motivering översikt

Om det däremot är enstaka studenter/elever som önskar få sitt resultat motiverat kan du begära detta åt dem i bedömningsmodulen: 

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på arbetsytan Motiveringar översikt
 4. Högerklicka på raden med studenten/eleven
  eller
 5. Klicka på de tre (3) prickarna längst ut till höger på raden för studenten/eleven
 6. Välj Motivering/Begär motivering 

Beg_r_motivering_av_betyg.png

I Monitormodulen

Om du ska begära motivering för flera studenter/elever samtidigt, kan du med fördel göra detta i modulen Monitor:

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provtillfällen
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på inlämnat
 4. Markera de studenter/elever som har begärt motivering av resultat
 5. Klicka på Begär motivering

I Motivering av resultat

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Gå till arbetsytan Motivering av resultat
 4. Klicka på den student/elev som har begärt motivering av resultat
 5. Klicka på Har begärt i den högra panelenBeg_r_motivering_i_motivering_av_betyg.png

Håll koll på status för motivering av resultat

I arbetsytan Motiveringar översikt och kolumnen Begäran om motivering får du en översikt över vilka studenter/elever som har begärt motivering. Om hantering av motivering av betyg inte är aktiverad på tentan/provet så finns inte den här kolumnen. Det finns två olika status för kolumnen: 

 • Inte begärd
 • Begärd

Status för respektive student/elev uppdateras i kolumnen Status för motivering. Det finns fem (5) olika status:

 • Ej påbörjad
 • Sparad
 • Klarmarkerad
 • Publicerad
 • Visad

Publicera motiveringar av betyg

När hantering av motivering av betyg är aktiverat på tentan/provet så måste motiveringen vara markerad som klar av bedömaren och status för bedömning måste vara bekräftad för att motiveringen ska kunna publiceras.  

Om motiveringen ska göras tillgänglig för studenterna/eleverna samtidigt som resultatet så gör du så här:

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provtillfällen
 2. Öppna tentan/provet
 3. Klicka på Motiveringar / Klarmarkerad
 4. Markera alla
 5. Klicka på Publicera motivering

Om motivering ska skickas till enstaka student/elev kan du även göra så här:

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna tentan/provet
 3. Öppna arbetsytan Motivering av resultat
 4. Klicka på Publicera / Till student i den högra panelen

Publicera

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp