Arbetsytan - Motiveringar översikt

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

I Inspera gör vi skillnad på när motiveringar hanteras centralt av en admin (men skrivs av bedömare) och när motiveringar skrivs och publiceras av bedömaren själv. Central hantering av motiveringar är en funktion som aktiveras på tentamens- eller provtillfället. En admin kan sedan begära motivering åt studenten/eleven, se status på arbetsflödet och publicera motiveringar till studenterna/eleverna. 

Den nya bedömningsmodulen har funktioner för hantering av motiveringar som tidigare bara fanns i modulen Monitor. I arbetsytepanelen hittar du två arbetsytor som rör motivering av resultat: 

 • Motiveringar översikt (endast tillgänglig för admin)
 • Motivering av resultat (tillgänglig för både admin och bedömare)

Innehållsförteckning

Beskrivning av arbetsytan

Här hittar du en översikt över motiveringar av betyg. Det finns fyra fördefinierade listor som filtrerar fram:

 • Alla studenter/elever: Listar alla studenter/elever och status för motivering; Inte startad, utkast, klar, skickad och läst
 • Motivering begärd: Om alla resultat ska motiveras så har alla status Begärd 
 • Klarmarkerad: Listar alla studenter/elever vars motivering är klarmarkerad av bedömarna
 • Publicerad: Listar alla studenter/elever vars motivering är publicerad

Motiveringar

Standardlistan består av följande kolumner:

 • ID: Studentens/elevens nummer från t ex Ladok eller uppladdad CSV-fil. Om bedömning inte är anonym bedömt visas studentens/elevens namn. 
 • Kommitté: Om kommittéer används så listas aktuell kommitté här 
 • Begäran av motivering: Listar studentens/elevens eventuella begäran av motivering av resultat.  
  • Inte begärd: Detta värdet finns även på de tentor/prov där central administration av motiveringar inte är aktiverad. Det går fortsatt att skriva och skicka motiveringar. 
  • Begärd: Sortera antingen på kolumnen eller använd filtret Motivering begärd för att se vilka studenter/elever för vilka begäran om motivering har gjorts. 
 • Status för motivering: Listar vilken status motiveringen har; Inte startad, Utkast, Klar, Skickad och Läst. 
 • Betyg: Detta är antingen det betyg som genererats baserat på gränsvärdena eller som satts utav bedömare. Om double blinded marking används så listas alla bedömares betyg här. 
 • Bekräftat betyg: Kolumnen är tom till det att bedömningen har bekräftats 
 • Bedömningsfrist: Om deadline för bedömning har satts för studenterna/eleverna i Monitor listas det datumet här. Notera att tidsfrist för motivering av betyg kan sättas under Motivering av resultat på Tentamens- eller provtillfället.

Du kan anpassa vilka kolumner som visas och i vilken ordning genom att:

 1. Klicka på Ändra kolumner
  _ndra_kolumner_i_bed_mnings_versikten.png
 2. För att ta bort en kolumn från översikten, klicka på krysset längst till höger för kolumnen
 3. För att lägga till en kolumn, markera kolumnen i den vänstra menyn  

Begäran av motivering av resultat

Om hantering av motiveringar är aktiverad på tentamens- eller provtillfället så kan du som admin begära motivering av resultat för alla eller för enstaka studenter/elever.

Alla resultat ska motiveras

För att begära att alla inlämningars resultat motiveras:

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provinställningar
 2. Öppna tentan/provet
 3. Gå till Alternativ / Motivering av resultat
 4. Markera Alla resultat ska motiveras

Student/elev begär motivering

För att begära motivering av resultat för en enskild student/elev:

 • Högerklicka på raden med studenten/eleven

eller

 • Klicka på det tre prickarna längst ut till höger på raden för studenten/eleven

I listan med alternativ för studenten/eleven väljer du Motivering och sedan Begär motivering.  

Admin_beg_r_motivering.png

Bedömare avgör om motivering ska skrivas

Bedömare kan oavsett status på Begäran om motivering; skriva in, klistra in, spela in och bifoga återkoppling. Det går även att infoga eventuella privata anteckningar 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp