Arbetsytan - Motivering av betyg

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin och Bedömare.

I Inspera gör vi skillnad på när motiveringar hanteras centralt av en admin (men skrivs av bedömare) och när motiveringar skrivs och skickas av bedömaren själv. Hantering av motiveringar är en funktion som aktiveras på tentamens- eller provtillfället. En admin kan sedan begära motivering åt studenten/eleven, se status på arbetsflödet och skicka motiveringar till studenterna/eleverna. 

Den nya bedömningsmodulen har funktioner för hantering av motiveringar som tidigare bara fanns i modulen Monitor. I arbetsytepanelen hittar du två arbetsytor som rör motivering av resultat: 

  • Motiveringar översikt (endast tillgänglig för admin)
  • Motivering av resultat (tillgänglig för både admin och bedömare)

Innehållsförteckning

Beskrivning av arbetsytan

Arbetsytan består av tre listor/paneler:

  • Lista med studenter/elever
  • Visning av uppgift/svar
  • Yta för motiveringen 

Portleter_i_motivering_betyg.png

Lista med studenter/elever

Den här listan ger en överblick över studentens/elevens bekräftade resultat och om motivering har begärts eller inte. Som bedömare har du även en kolumn som listar status för motiveringen. Du kan justera vilka kolumner som visas genom att klicka på Ändra kolumner i den övre högra delen av listan.

Det går att filtrera med fördefinierade filtren: Alla studenter/elever, Motivering begärd, Klar och Skickad. Du kan skapa nya filter genom att använda filterfunktionen eller söka fram t ex studenter/elever med viss totalpoäng eller betyg.  

Lista_med_studenter_elever.png

Visning av uppgift/svar

Den här visningen ger dig möjlighet att navigera mellan studentens/elevens inlämnade svar på samma sätt som i Bedömningsvyn. Du kan använda navigationsmenyn nederst på skärmen eller Alt+ piltangenterna. Det är även möjligt att se de kommentarer och anteckningar som är gjorda för svar på de olika uppgifterna och du kan även redigera eller skriva nya kommentarer.  

Yta för motivering

I den här ytan kan du som bedömare hantera skriftlig motivering genom att skriva in och/eller infoga eventuella privata anteckningar, muntlig motivering genom att spela in det du vill återkoppla på och infoga fil. Du får också information om det finns eventuell tidsfrist för när motiveringen ska vara färdig.

Det finns fler artiklar om hur hantera motivering av betyg i:

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp