Bekräfta bedömning per student/elev - i kommittéer

Funktionen är tillgänglig för rollen Bedömare.

Den här artikeln beskriver hur en students/elevs bedömning bekräftas individuellt när bedömning sker i kommitté/er. För att kunna använda den här funktionen måste den vara aktiverad på den aktuella tentan/provet.

Innehållsförteckning

Översikt över flödet

När du är klar med din bedömning av en students/elevs inlämning är det dags för nästa moment i bedömningsprocessen. Totalt består detta av tre steg: 

  1. Dela din bedömning
  2. Hantera konflikter
  3. Bekräfta bedömning

Main-image-numbered-EN.png

Dela din bedömning

För att dela din bedömning med de andra i kommittén, klicka på Dela.  

share-EN.png

Då öppnas en sida med information om vad delning betyder, vem du kommer dela med och en knapp att bekräfta att du fortsatt vill dela din bedömning. 

Tills dess att dina medbedömare har delat sin bedömning kommer kolumnen visa att flödet är avvaktar delning. En bedömare kan inte se andras bedömningar förrän de själva har delat sin egen bedömning. 

pending-EN.png

Hantera konflikter

När alla bedömare i kommittén har delat sin bedömning är det dags att hantera eventuella konflikter i betygsättningen. 

  • Klicka på Hantera konflikter 

align-EN.png

  • I sidan som öppnas ändrar du betyg 

Nästa steg är att bekräfta bedömningen. 

Bekräfta bedömning

När eventuell konflikt i betygsättning är hanterad eller om ni alla var överens om betyget från början så klickar du Bekräfta. 

confirm-EN.png

Om inställningen på tentan/provet är att alla bedömare ska bekräfta kommer status vara avvaktar och det finns inga aktiva val att göra. Poäng och betyg är låsta för redigering när alla har bekräftat. Det går fortsatt att skriva kommentarer och motivering av betyg.

När alla studenter/elever är bekräftade och tentan/provet har status bedömd kommer bedömningsprotokollet att finnas tillgängligt. 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 4 tyckte detta var till hjälp