Funktionen är tillgänglig för rollerna Admin, Platsansvarig och Tenta- eller Provvakt

Den här artikeln syftar till att lista och förklara de tidsbegrepp som finns för en tenta/prov i Inspera. Vi kommer också ge ett par exempel på vad effekten blir när studenter/elever har extratid, startar sent vid varaktighet (maxtid) och vilka "regler" som väger tyngst? 

Innehållsförteckning

Start- och sluttid

Det finns en standard starttid och sluttid som definieras när en ny tenta/prov sätts upp i Inspera. Dessa inställningar gäller för alla studenter/elever när inga individuella tider anges.

Starttiden är när uppgifterna blir tillgängliga d v s studenten/eleven kan öppna tentan/provet. Innan den här tiden, från det att tentan/provet har aktiverats, kan de se det som skrivits in i Information till studenter/elever (valfritt)

Sluttiden är när tentan/provet stänger. När man når denna sluttid kommer studenter/elever som fortfarande skriver inte kunna skriva något mer och endast kunna lämna in. När tiden är passerad har studenterna/eleverna inte längre tillgång till uppgifterna.

Varaktighet

Funktionen "Varaktighet" används för att studenten/eleven endast skall kunna skriva under en specifik tidslängd. Exempelvis om starttiden är 09:00 och sluttiden är 13:00, men varaktigheten är på 2 timmar kan studenten/eleven börja när hen vill mellan 09:00 och 13:00 och har exakt 2 timmar på sig att skriva.

Notera att den ursprungliga sluttiden även kommer gälla de studenten/eleven som inte använt 2 timmar när sluttiden infaller.

Information: Varaktigheten kan inte sättas till mer än 48h.

Extratid

Det här är en funktion för att hantera studenter/elever som av olika anledningar tillåts skriva sin tenta/prov med längre tid än den som angetts vid start- och sluttid. Du kan läsa i artikeln Add extra time to candidates hur extratid hanteras på tentamens- eller provtillfället. 
Hur extra tid fungerar för studenter/elever, förklaras bäst genom några praktiska exempel: 
Tider för tentan/provet
Starttid: 8:00
Sluttid: 12:00 
Varaktighet: 3 timmar

Studenter/elever:

A – Standard tid
B – Standard tid
C – 1 extra timme, dvs 4 timmar totalt
D –1 extra timme, dvs 4 timmar totalt
E – 2 extra timmar, dvs 5 timnmar totalt
F – 2 extra timmar, dvs 5 timnmar totalt

A börjar klockan 08:00. Varaktigheten är 3 timmar så A måste lämna in klockan 11:00.

B börjar klockan 10:00 då det bara är 2 timmar kvar av skrivtiden som är slut klockan 12:00.
B får bara skriva i 2 timmar trots att varaktigheten är 3 timmar.
Klockan 12:00, efter 2 timmar har sluttiden nåtts kan studenten/eleven inte skriva något mer utan enda alternativet är Lämna in nu

C börjar klockan 08:00 och skriver sin fulla tid 4 timmar (3+1).

D börjar klockan 10:00. Det är bara 2 timmar kvar av tiden men D har 1 timme extra och kan fortsätta skriva till 13:00. D får totalt 3 timmar att skriva och inte 4 timmar som var planerat.

E börjar klockan 08:00. E skriver 5 timmar som planerat (3+2).

F börjar klockan 10:00. Det är bara 2 timmar kvar av tiden till klockan 12:00 men F har fått 2 timmar extra vilket gör att F kan skriva till klockan 14:00. F har då fått en skrivtid på 4 timmar och inte 5 timmar som var planerat.

Händelsetid

Det här är en funktion för att hantera tid som studenten/eleven har förlorat av sin skrivtid på grund av händelser som de inte kunnat påverka själva. Hur detta definieras är upp till ert lärosäte/skola. Du kan läsa i artikeln Add extra time to candidates hur händelsetid hanteras på tentamens- eller provtillfället.  

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 11 tyckte detta var till hjälp