Skriftlig motivering av resultat

Funktionen är tillgänglig för rollen Bedömare.

Funktionen är ursprungligen framtagen för att stötta processen att studenten/eleven efter det att de har tagit del av resultatet kan begära en motivering av betyget/resultatet. Därför sker publicering av motiveringen direkt när knappen Publicera klickas på. 

Du, som bedömare, kan skriva motiveringar under hela bedömningsprocessen och även efter det att bedömningen är klar. I den här artikeln beskriver vi hur du kan se om motivering har begärts, hur du skriver respektive inkluderar privata anteckningar och hur motiveringarna sedan publiceras för studenterna/eleverna. 

Innehållsförteckning

Beskrivning av arbetsytan Motivering av resultat

Arbetsytan består av tre listor/paneler:

 • Lista med studenter/elever
 • Visning av uppgift/svar
 • Yta för motiveringen 

Portleter_i_motivering_betyg.png

I den nedre menyraden finns alternativ för navigering. Du kan också använda Alt+pil upp/ner för att navigera mellan studenter/elever och Alt+pil höger/vänster för att navigera mellan uppgifterna. Automatisk navigering (längst till vänster) till nästa svar eller student/elev används av bedömare när de sätter poäng. 

Navigering_i_bed_mning.png

Har studenten/eleven begärt en motivering av betyget/resultatet?

Beroende på era processer kan studenten/eleven begära att få sitt resultat motiverat. Om detta används eller om hantering av motiveringar har aktiveras på tentamens- eller provtillfället så kan du se kolumnen Begäran om motivering. Kolumnen har ett av två värden:  

 • Begärd
 • Inte begärd

Värdet för begäran om motivering ser du även i ytan för motivering (3).

Notera: Du kan alltid skriva motiveringar även om status är inte begärd.  

Skriva en motivering

Motiveringar hanteras i den högra panelen. Du kan skriva/klistra in när som helst under bedömningsprocessen. Du kan:

 • Ställa markören i rutan och skriva in en motivering
 • Ställa markören i rutan och klistra in en motivering skriven i annan app
 • Inkludera Privata anteckningar gjorda på de individuella uppgifterna
 • Inkludera en webblänk, numrerad- eller punktlista eller tabell
 • Bilägga en eller flera fil/er 
 • Spela in en verbal motivering, mer information finns i artikeln Record audio feedback in explanation of grades

Komplett_motivering.png

När du är klar klickar du på Spara. 

Publicera motiveringar till studenterna/eleverna

När hantering av motiveringar har aktiverats på tentamens- eller provtillfället publiceras dessa samtidigt som det övriga resultatet publiceras. Om hanteringen inte har aktiverats kan en bedömare publicera motiveringar när studenten/eleven har ett bekräftat betyg/resultat

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Gå till arbetsytan Motivering av resultat
 4. Klicka på Publicera
 5. Välj om motiveringen ska publiceras för den aktuella studenten/eleven eller till alla studenter/elever som har en klarmarkerad motivering

Publicera

När motiveringarna istället administreras centralt så publicerar en användare med rollen Admin flera/alla motiveringar på samma gång. Det finns möjlighet att ställa in så att bedömare kan publicera motiveringar, vilket kan vara mer effektivt om inte alla betyg/resultat ska motiveras. 

För att admin ska kunna publicera motiveringarna måste de ha status Klarmarkerad. Det är därför viktigt att du klickar på Motiveringen är klar när du har redigerat färdigt. 

mceclip0.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 3 tyckte detta var till hjälp