Allmän information om Matematikpaletter
Funktionen är tillgänglig för rollen författare med utvidgad tillgång.
Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

När en student/elev besvarar en mattefälts, beräknings- eller essäuppgift har de tillgång till en matematikpalett med fördefinierade matematik- och andra LaTexsymboler. Den här artikeln syftar till att instruera hur du kan sätta upp anpassade paletter med matematik- eller andra LaTexsymboler.

Artikeln Tips och exempel på matematikpaletter ger dig exempel på fördefinierade matematikpaletter som du kan klistra in för att använda på era uppgifter. 

Innehållsförteckning

Var finns matematikpaletten?

När studenter/elever besvarar en Mattefälts- eller Beräkningsuppgift i Inspera Assessment har de tillgång till en mattepalett. För mattefältsuppgifter presenteras paletten när markören ställs i interaktionselementet/svarsrutan.

Ska_rmavbild_2021-08-26_kl._13.31.01.png


Denna palett är också tillgänglig i Essäuppgiftstypens verktygsfält:
toolbar.png

Med denna funktion får studenten/eleven möjlighet att svara med matematiksymboler eller andra LaTexsymboler. 

Syftet med den konfigurerbara matematikpaletten är att kunna anpassa paletten till de specifika behov olika institutioner eller klasser har. Den anpassade paletten läggs sedan till för den Mattefälts-, Beräknings, eller Essäuppgift som den ska användas för. 

Hur skapar jag en matematikpalett?

Möjligheten att skapa och redigera paletten är bara tillgängligt för rollen författare med utvidgad tillgång.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Matematikpaletter
  Ska_rmavbild_2021-08-27_kl._15.52.44.png
 3. Klicka på Skapa ny
 4. Klicka på pennan uppe i vänstra hörnet för att namnge verktygsfältet
 5. Klicka på Diskettsymbolen för att spara
 6. Arbeta med konfigureringen i rutan till höger. Utgångsläget är standardpaletten. Om du gör en ändring/ar som du ångrar kan du återställa till standard genom att klicka på Återställ till standard.
  mceclip3.png
 7. Klicka på Spara och uppdatera förhandsgranskning
 8. Ställ markören i interaktionselementet/svarsrutan för att testa din palett
  F_rhandsgranska_matematikpalett.png
 9. Klicka på Publicera
  Publicera_verktygsf_lt.png
 10. Klicka på Publicera nu
  Granska_publicering_av_matematikpalett.png

Vad kan jag lägga till i matematikpaletten?

När du skapar en ny matematikpalett används standardpaletten som utgångspunkt. Varje flik definieras med:

"label": "flikens namn",
"id": "internt ID för fliken",

Du kan lägga till och ta bort flikar beroende på hur du vill sortera dina symboler. Koden för olika symboler som är standard i paletten kan redigeras för att lägga till, byta ut eller ta bort symboler eller funktioner. 

Koden är uppbyggd på informationen mellan { och }, (den sista kodsträngen avslutas med }). Om du ska sätta upp en palett för medicinberäkning och ska ha med de två markerade symbolerna i bilden nedan:

Medicinsymboler_LaTex.png  

så är koden följande:

{
"latex": "l",
"icon": "l",
"title": "liters"
},

{
"latex": "\\subscript",
"icon": "D^{\\ }_{k}",
"title": "subscript"
},

Hur redigerar jag en publicerad palett?

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Matematikpaletter
 3. Öppna den aktuella paletten
 4. Klicka på Avpublicera
 5. Klicka på Avpublicera nu
 6. Gör dina ändringar
 7. Klicka på Spara och uppdatera förhandsgranskning
 8. Klicka på Publicera
Notera: Om ändringar görs på en publicerad palett kommer detta att påverka kommande tentor/prov i vilka det finns uppgifter med denna palett.

Hur lägger jag till den nya paletten på en uppgift?

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter
 3. Öppna den aktuella uppgiften eller skapa en ny essäuppgift
 4. Expandera Avancerad
 5. Under Matematikpalettklicka på Välj
 6. Markera den palett du vill lägga till
 7. Klicka på Lägg till
 8. Klicka på Spara

L_gg_till_matematikpalett.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp