Admin - Kom igång

Kära admin,

Välkommen till Marking 2.0, Insperas nya bedömningsverktyg! Här kan du finna instruktioner för hur du använder det nya bedömningsverktyget. Om du har frågor, vänligen besök vårt Help Center / Marking 2.0 . Där hittar du utrullningsplanen, guider, och generell dokumentation om funktioner och arbetsytor.

Status och information

Den 3 april 2020 blev Marking 2.0 tillgänglig för alla Insperas kunder, som ett första steg i en längre process till att helt byta ut det nuvarande bedömningsverktyget:

  • Steg 1: Första lansering, 3 april (slutfört)
  • Steg 2: Valbart att använda existerande eller nytt bedömningsverktyg, slutet av 2020
  • Steg 3: Nytt bedömningsverktyg default i alla nya prov, 2021 / TBD
  • Steg 4: Existerande bedömningsverktyg inte längre tillgängligt, 2022 / TBD

Efter 3 april 2020 måste Marking 2.0 (det nya bedömningsverktyget) vara aktiverat för ett specifikt prov om det ska vara valbart i bedömningen för det provet. Detta görs i provinställningarna. När det är aktiverat kommer det nya bedömningsverktyget öppnas automatiskt när bedömningen påbörjas, men det gamla verktyget finns fortfarande tillgängligt. Bedömaren kan när som helst byta mellan de olika bedömningsverktygen.

Övergång på dina villkor

Vi förstår att det inte alltid är enkelt att byta ut ett befintligt verktyg och rutin. Därför förblir det ursprungliga verktyget tillgängligt i ytterligare två år, minst. Vi uppmuntrar dock att ni successivt övergår till det nya bedömningsverktyget. 

Hälsningar, 

Jiqing och Inspera Marking team

 

 

 

Kom igång med Bedömning 2.0

Den här presentationen var en del av Inspera Seminar 2020 och är främst riktad mot grundskolan/gymnasiet.

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 3 tyckte detta var till hjälp