Översätta Uppgifter och Uppgiftsgrupper

Funktionen är tillgänglig för rollen Författare.

Inspera Assessment stödjer användande av flera språkversioner för uppgiftsgrupper och uppgifter. Detta möjliggör att skapa tentor/prov där uppgiftstexten anpassas till studentens/elevens valda språk.

Innehållsförteckning 

Notera: Rekommenderat arbetssätt är att färdigställa uppgiftsgrupp/uppgift till 100% för ursprungliga språkversionen innan flera språk läggs till. När ett nytt språk har lagts till en uppgift kan du inte lägga till eller ta bort interaktionselement.  

Översätt uppgiftsgrupper

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgiftsgrupp
 3. Öppna den aktuella uppgiftsgruppen
 4. Klicka på Språkinställningar (kugghjulet i mitten av sidan)
  Spr_kinst_llning_p__uppgiftsgrupp.png
 5. Markera det språk som uppgifterna ska översättas till
  Spr_k_som_st_ds.png
 6. Klicka på Spara
 7. Det skapas nu en kopia av uppgifterna som läggs i den nya språktabben
  Inte__versatta.png
 8. Klicka på en uppgift med status Inte översatt för att börja översätta
 9. Översätt:
  • Uppgiftstexten
  • Instruktion; för de uppgiftstyper där det inte finns en fördefinierad
  • Svarsalternativen
 10. Klicka på Spara

Uppgiftstitel, poäng, bilder och formatering av interaktionselement är desamma för alla språkversioner av uppgiften. 

Notera: Om en PDF-panel har lagts till uppgiften måste den läggas för alla språkversionen även om den är på samma språk för alla språken. 

Översätta uppgifter

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter
 3. Öppna den aktuella uppgiften
 4. Klicka på Språkinställningar (kugghjulet i mitten av sidan)
  Byt_spr_k_p__uppgift.png
 5. Markera det språk som uppgiften ska översättas till
  Redigera_spr_k_p__uppgift.png
 6. Klicka på Spara
 7. Du kan nu navigera mellan språkversionerna på tabben över själva uppgiften
  Spr_ktabb.png
 8. Översätt:

  • Uppgiftstexten

  • Instruktion; för de uppgiftstyper där det inte finns en fördefinierad
  • Svarsalternativen
 9. Klicka på Spara

Uppgiftstitel, poäng, bilder och formatering av interaktionselement är desamma för alla språkversioner av uppgiften. 

Notera: Om en PDF-panel har lagts till uppgiften måste den läggas för alla språkversionen även om den är på samma språk för alla språken.
Tips: Gör alltid en kontroll mellan de olika språkalternativen. Om texten i det ena språket ändras måste du komma ihåg att översätta detta annars kan studenterna/eleverna få olika förutsättningar att lösa uppgiften beroende på vilket språk de har valt. 

Hur ser det ut för studenten/eleven?

Det språk som studenten/eleven väljer att logga in med (eller om ni har konfigurerat Inspera så att ett språk är standard) bestämmer:

 • Vilket språk som menyer och tabbar ska visas i
 • Vilken språkversion som uppgiftsgruppen/uppgifterna ska visas i OM de finns tillgängliga i den språkversionen. Annars visas de i det språk som de skapades i.

Studenten/eleven besvarar uppgifterna och i de fall stavningskontroll är aktiverat så kan den antingen automatiskt avgöra språkversion som används (det behöver inte vara samma språk som uppgiften visas i) eller så kan studenten/eleven välja vilket språk som stavningen ska kontrolleras mot.

En student/elev kan när som helst byta språk i Inspera. Det görs via hamburgermenyn uppe i högra hörnet, detta är även tillgängligt när du förhandsgranskar uppgiftsgruppen. 

Student_byter_spr_k.png

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
3 av 3 tyckte detta var till hjälp