Textområde är en uppgiftstyp som besvaras med en kortare text, som bedöms manuellt. I texten kan studenten/eleven inte använda formatering så som fetstil, punktlistor, tabeller, specialsymboler och matematiska symboler. Stavningskontroll är inte tillgänglig för uppgifter av typen textområde.

Innehållsförteckning

Skapa en textområdesuppgift

Du kan skapa en ny uppgift antingen direkt i en uppgiftsgrupp (Skapa ny) eller som ny uppgift, se instruktioner nedan.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter i rullgardinsmenyn
 3. Klicka på Ny uppgift
 4. Säkerställ att primärspråk är satt till det språk som tentan/provet ska ges på
 5. Klicka på Textområde
 6. Ge uppgiften en titel (ett namn)
Tips: Numrering av uppgifter hanteras i Uppgiftsgruppen i Designläget. Där väljer du numreringsmetod så numrerar Inspera automatiskt. Du behöver därför inte namnge uppgifterna till Fråga 1, Fråga 2 osv.

Inställningar för uppgiften

Här beskriver vi vilka inställningar du kan göra för uppgiften vad gäller bland annat poängsättning, lägga till flera textområden i samma uppgift och lägga till resurser till uppgiften.

Screenshot_2020-07-22_at_12.55.20.png

 1. Skriv eller klistra in uppgiftstexten och formatera med hjälp av menyn eller kortkommandon
 2. Lägg till matematiska uttryck i LaTeX, filer, tabeller, länkar, PDF:er, bilder och/eller ljudfiler till uppgiften. Notera att det måste finnas ett program installerat på datorn för att öppna filer som läggs till här. Vi rekommenderar att en PDF läggs som PDF-panel.
 3. Lägg in fler interaktionselement/svarsrutor genom att klicka på +Sätt in
  Screenshot_2020-07-22_at_12.59.42.png
 4. Hantera generella inställningar för uppgiften. Du kan läsa mer om dessa i artikeln Generella inställningar för uppgifter.

Inställningar för svarsrutan

Genom att klicka på interaktionselementet/svarsrutan får du till höger upp de specifika inställningarna för just den här uppgiftstypen. Uppgiftstypen Textområde har följande specifika inställningar:

 1. Instruktion
 2. Textfält höjd
 3. Extern identifierare

Screenshot_2020-07-22_at_13.00.37.png

Instruktion

Den förinställda instruktionen till studenten/eleven är "Skriv in ditt svar här". Om du behöver kan du ändra texten genom att klicka på Instruktion och skriva in en instruktion för uppgiften. Texten kommer synas precis ovanför svarsrutan.

Textfält höjd

 • Antal textrader: Antal rader som textområdet innehåller från början. Detta bestämmer alltså höjden på textområdet.
 • Utöka automatiskt: Textområdet utökas automatiskt allt eftersom studenten/eleven skriver fler rader.
  Notera: Om studenten/eleven skriver fler rader text än inställt i Antal textrader och Utöka automatiskt inte är valt, måste hen scrolla på sidan för att kunna läsa hela texten. Dock kan studenten/eleven expandera textområdet genom att klicka och dra i det markerade nedre hörnet på textområdet.
 • Bredd: Bredden på textområdet. Här finns möjlighet att ändra värde och enhet (procent eller pixlar). 100 procent är förinställt.

Exempel 1: 4 rader text, utöka inte automatiskt.

Tekstfelt_5_EN.png

 

Exempel 2: 4 rader text, utöka automatiskt.

Tekstfelt_6_EN.png

Extern identifierare

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

En extern identifierare är en string som är en unik identifierare för uppgiften. Den används av externa system som hämtar data om uppgiften. Den har ingen faktisk inverkan i Inspera Assessment.

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 3 tyckte detta var till hjälp