Funktionen är tillgänglig för rollen Admin och Bedömare. 

När en tenta/prov sätts upp kan en Admin lägga till en fil med bedömningsvägledning. Denna fil blir tillgänglig för bedömare i modulen bedömning på den aktuella tentan/provet. 

Notera: En bedömare kan även ladda upp en fil i bedömningsmodulen eller ladda ner/radera den som admin lagt till. 

Innehållsförteckning

Lägga till bedömningsvägledning - innan tentan/provet

Den här instruktionen visar hur en admin kan lägga till bedömningsvägledning innan tentan/provet börjar. 

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Gå till Bedömningsinställningar
 4. Klicka på Ladda upp dokument
  Bed_mningsv_gledning.png
 5. Välj fil
 6. Klicka på Öppna

Efter det att filen är uppladdad kan du välja att ladda ner, ta bort eller ersätta. 

Notera: Det är möjligt att ladda upp filformat såsom MS Word och MS Excel men vi rekommenderar filformatet PDF. 

Lägga till bedömningsvägledning - efter tentan/provet

Den här instruktionen visar hur en admin eller en bedömare kan lägga till bedömningsvägledning efter det att en tenta/prov har avslutats. 

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på Alternativ
 4. Klicka på Bedömningsvägledning Inte hittad
 5. Välj Ladda upp fil
 6. Välj fil
 7. Klicka på Öppna

Bed_mningsv_gledning_bed_mningsmodulen.png

Hitta bedömningsvägledningen under pågående bedömning

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på Alternativ
 4. Under Ladda ner klicka på Bedömningsvägledning "filnamn"
 5. Välj Ladda ner

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp