Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

Genom att lägga till text i fältet med Information till studenter/elever kan ni ge viktig information inför (och efter) en tenta/prov.  

Innehållsförteckning

Lägg till information inför tenta/prov

  1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
  2. Öppna den aktuella tentan/provet
  3. Under Inställningar, gå till rutan Information till studenter/elever (valfritt)
  4. Skriv in eller klistra in texten

Information_till_studenten.png

Notera: Information är synlig för studenten/eleven när hen är på sin dashboard d v s vanligen innan de öppnar tentan/provet och när de lämnat in.  

Information som studenten/eleven behöver för att lösa sina uppgifter ska inte läggas här utan ska läggas in i uppgiftsgruppen. Däremot kan vissa delar av informationen som läggs här också behöva läggas in i uppgiftsgruppen. 

Hur ser det ut för studenten/eleven?

Efter det att studenten/eleven har klickat på Klicka här för att göra dig klar visas följande informationssida om själva tentan/provet: 

info_till_studenten_f_r_studenten.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp