Funktionen är tillgänglig för rollen Admin, Tenta- eller provvakt och Platsansvarig.

Tenta- eller provvakts lösenord sätts i förväg när tentan/provet färdigställs i Inspera. Lösenordet fyller funktion för att hjälpa studenter/elever med olika åtgärder. Lösenordet sätts av Admin och kan användas både på tentor/prov med Safe Exam Browser (SEB) och för tentor/prov som skrivs utan säker webbläsare.

Innehållsförteckning

Användning av tenta- eller provvaktens lösenord

Syftet med tenta- eller provvaktens lösenord är att:

 • hjälpa en student/elev att säkert avsluta SEB under pågående tenta/prov
 • hjälpa en student/elev som måste starta SEB fler än två gånger på samma tenta/prov
 • hjälpa en student/elev som vill avbryta tentan/provet, om det är aktiverat hos er
 • hjälpa en student/elev att lämna in när hens dator är utan internetuppkoppling
 • förhindra att en student/elev öppnar en tenta/prov flera gånger
Notera: Lösenordet blir tillgängligt för vakterna 60 minuter innan tentan/provet startar. Det ska inte meddelas studenterna/eleverna utan användas enbart av vakterna i skrivsal.  

Tenta- eller provvaktslösenord för säker webbläsare (SEB)

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
 2. Skapa eller öppna den aktuella tentan/provet
 3. Scrolla ner till Säkerhet
 4. Markera Säker webbläsare - Safe Exam Browser 
  S_tt_tentavaktsl_senord.png
 5. Tenta- eller provvaktens lösenord autogenereras av Inspera men det går att manuellt mata in ett annat lösenord om ni t ex hanterar flera tentor/prov samtidigt och vill slippa hantera flera olika lösenord.  

Tenta- eller provvaktslösenord för öppen webbläsare

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Syftet med att använda tenta- eller provvaktslösenord för tentor/prov som genomförs utan säker webbläsare är att öka säkerheten i följande scenarier:

 • Tentor/prov som genomförs på lärosätets/skolans egna, kontrollerade datorer
 • Tentor/prov där studenten/eleven är undantagen den säkra webbläsaren 

Det går således att kombinera lösenord för öppen webbläsare med lösenord för säker webbläsare. 

Inspera efterfrågar tenta-eller provvaktens lösenord när:

 • Studenten/eleven försöker navigera till startsidan innan inlämning har skett
 • Studenten/eleven försöker öppna och fortsätta i en tenta/prov hen redan har lämnat in

Tenta- eller provvaktslösenordet för öppen webbläsare aktiverar även det under Säkerhet på tentamens- eller provtillfället. 

S_tt_tentavaktsl_senord_f_r_open_book.png

Lösenordet autogenereras av Inspera men det går att manuellt mata in ett annat lösenord om ni t ex hanterar flera tentor/prov samtidigt och vill slippa hantera flera olika lösenord.  

 

 

 

 

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
3 av 12 tyckte detta var till hjälp