Funktionen är tillgänglig för rollen Författare.

Uppgifter kan skapas separat i uppgiftsbanken eller direkt i en Uppgiftsgrupp. Oavsett arbetssätt skapas och redigeras uppgifter på samma sätt och uppgifter som skapas i en uppgiftsgrupp listas även som separata uppgifter som kan användas i andra tentor/prov.

Innehållsförteckning

Tillgängliga uppgiftstyper

Det finns totalt 24 uppgiftstyper i Inspera Assessment. 15 av dessa är automatiskt poängsatta d v s Inspera sätter poäng på svaren utifrån en fördefinierad svarsmall. De manuellt bedömda uppgifterna är sju (7) till antalet och det finns två (2) typer som inte är poängsatta alls. 

Automatiskt poängsatta

Automatiskt_po_ngsatta_uppgifter.pngDe olika uppgiftstyperna beskrivs i artiklarna under Uppgiftstyper - Automatiskt poängsatta.

Manuellt bedömda

Manuellt_bed_mda_uppgifter.png

De olika uppgiftstyperna beskrivs i artiklarna under Uppgiftstyper - Manuellt bedömda.

Icke rättade eller bedömda

Ej_po_ngsatta_uppgifter.png

De olika uppgiftstyperna beskrivs i artiklarna under Uppgiftstyp - Icke rättad eller bedömd.

Skapa en uppgift i uppgiftsbanken

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provinnehåll
 2. Välj Uppgifter
 3. Klicka på Ny uppgift
 4. Vid behov, ändra Primärspråk
 5. Välj Uppgiftstyp

Skapa en uppgift i uppgiftsgruppen

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provinnehåll
 2. Välj Uppgiftsgrupper
 3. Öppna den uppgiftsgrupp som du ska lägga till en uppgift i
 4. Klicka på Skapa ny i den sektion som uppgiften ska läggas in i
 5. Välj Uppgiftstyp

Skapa_ny_i_UG.png

Uppgiftens layout

För att hålla uppgiftsdesignen så enkel som möjligt är layouten och logiken bakom alla uppgiftstyper i Inspera densamma. 

Vi ska nu beskriva de olika delarna som finns i en uppgift. Uppgiftslayout.png

Uppgiftstitel (1)

Ett bra sätt att organisera sina uppgifter är att ha en genomtänkt namnkonvention. I designen av uppgiftsgruppen väljer författaren om den här titeln ska synas i tentan/provet för studenten/eleven eller inte. Rekommendation är att namnge utifrån ämnet så att det hjälper studenter/elever att disponera sin skrivtid, till exempel "Moms - bokslutsmetoden" eller "Moms - Sammanställ för Företag AB". Inspera numrerar uppgifterna i uppgiftsgruppen så du behöver inte döpa dem till exempelvis Fråga 1, det kommer dessutom att finnas väldigt många "Fråga 1" i din uppgiftsbank efter ett tag.

Språkinställningar (2)

Här kan du lägga till ytterligare språk som uppgiften ska erbjudas på. Läs mer om att översätta uppgifter i artikeln Translate Questions and Question Sets. 

Förhandsgranska (3)

Här klickar du för att förhandsgranska frågan. Här kan du även testa automatiskt poängsatta uppgifter så att de sätter poäng som du tänkt dig. Notera att studenter/elever inte kan granska svaret. För att läsa mer om förhandsgranska uppgifter gå till artikeln Preview questions and test correct answers 

Spara, Spara & Stäng respektive Stäng (4)

En uppgift som håller på att redigeras måste sparas för att ändringarna ska slå igenom. Knappen Spara låter dig stanna på uppgiften och fortsätta redigera medan Spara&Stäng tar dig tillbaka till antingen listan med uppgifter eller uppgiftsgruppen, beroende på varifrån du öppnade redigeringen av uppgiften. När knappen Stäng visas är allt sparat och du kan stänga ner uppgiften. 

Uppgiftstexten (5)

Det är här den faktiska frågetexten skrivs eller klistras in. I formateringsmenyn finns alternativ för att:

 • Lägga till matte (LaTex)
 • Bilägga filer
 • Lägga till bild
 • Lägga till video
 • Lägga till ljudfil

Svarsområde (6)

Det är här är området såsom studenten/eleven kommer se det med skillnaden att det är detta område som är där de markerar ett svarsalternativ eller skriver in fritext. När du som författare ställer markören här öppnar sig nya menyer på högersidan där du kan göra inställningar för svarsområdet t ex sätta maxgräns på ord

Inställningar för uppgiftstexten (7)

Poäng -  För att läsa mer om poängsättning av manuellt bedömda respektive automatiskt poängsatta uppgifter rekommenderar vi artiklarna Question scoring - Basic och Question scoring - Advanced.

Bedömningsvägledning - kräver aktivering

Återkoppling frågenivå - kräver aktivering

Huvudillustration - här kan du lägga in bild i sidhuvudet på uppgiften 

PDF-panel - här kan du lägga in en PDF-fil som lägger sig som resurs till vänster om uppgiften i studentens/elevens gränssnitt

Etiketter - För att läsa mer om hur du ytterligare kan strukturera dina uppgifter, läs artikeln Add labels

Avancerat - För att lägga till Verktygsfält för essä, Specialtecken för essäfrågor och Matematikpalett. 

Inställningar för svarsområdet (7)

Du kan läsa mer om aktuella inställningar för respektive uppgiftstyp.

 

 

 

Skapa uppgifter i uppgiftsgrupp

Arbetsgång till uppgiftstyperna flerval, hotspot och essä.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
8 av 19 tyckte detta var till hjälp