Innehållsförteckning i en uppgiftsgrupp

Funktionen är tillgänglig för Författare och Admin.

En innehållsförteckning ger studenterna/eleverna en överblick över de ingående uppgifterna i tentan/provet.

Innehållsförteckning

Vad kan visas i innehållsförteckningen?

Följande visas/kan visas i en innehållsförteckning:

 • Uppgiftsnummer - visas alltid
 • Uppgiftstiteln - kan döljas
 • Totalpoäng - kan aktiveras
 • Uppgiftstyp - visas alltid
 • Flaggade uppgifter - kan aktiveras 
 • Visa sektioner i innehållsförteckningen

Aktivera innehållsförteckning på en uppgiftsgrupp

Både författaren och admin kan aktivera innehållsförteckningen. Författaren gör det i designläget av uppgiftsgruppen och admin gör det i sammansättningen av tentamens- eller provtillfället. Här följer instruktioner för hur författaren aktiverar innehållsförteckningen:

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Öppna uppgiftsgruppen
 3. Gå till läget Design
  Designl_get.png
 4. Markera Visa innehållsförteckning

Förhandsgranska med innehållsförteckning

Författare: Designen av uppgiftsgruppen förhandsvisas direkt på skärmen men det går också att förhandsgranska i ny flik genom att klicka på ögonsymbolen.  

F_rfattare_f_rhandsgranskar_design.png

Admin: För att förhandsgranska i ny flik, klicka på ögonsymbolen. Förhandsgranskningen är tillgänglig i alla steg i uppsättningen av tentan/provet. 

Admin_f_rhandsgranska_design.png

Hur ser det ut för studenten/eleven?

Innehållsförteckningen hamnar först i navigeringsmenyn, detta även när randomisering är aktiverat i sektionerna. Studenten/eleven kan klicka på uppgiften i innehållsförteckningen för att navigera till den och sedan klicka på den blåmarkerade innehållsförteckningen (längst till vänster) för att återvända till den.  

Det finns tre tabbar i innehållsförteckningen när flaggning är aktiverat:

 • Alla uppgifter
 • Inte besvarade
 • Flaggad

När totalpoäng är aktiverat visas totalpoäng per uppgift dels i innehållsförteckningen och dels på respektive uppgift. Om Visa sektioner i innehållsförteckningen är aktiverad så visas namnen för sektionerna och de skiljs åt visuellt. 

Studentens_inneh_llsf_rteckning.png

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp