Tillåt studenter kvittera ut sin egen tentamen

Funktionen är tillgänglig för Admin.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Den här funktionen är främst applicerbar för statliga universitet och högskolor. Dessa lyder under offentlighetsprincipen, som innebär att handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. Det innefattar enskilda studenters skrivna tentor, som således kan begäras ut av allmänheten. När en student tar del av den bedömda tentan ska de ha möjlighet att "kvittera ut" den och därmed finns den inte kvar hos myndigheten. 

Varning: Att kvittera ut (= radera) sin tenta innebär att den tas bort från Inspera permanent. Den kan inte återskapas.  

Innehållsförteckning

Inställning för Admin

Utkvittering av tenta aktiveras på respektive tenta.

  • Gå till modulen Tentamenstillfällen
  • Öppna den aktuella tentan
  • Klicka på Visa/Göm detaljer
  • Gå till inställningarna för Efter tentamen 
  • Markera Tillåt att studenterna får tillgång till sina egna svar efter att de lämnat in
  • Markera Tillåt studenter att kvittera ut sin egen tentamen

Admin_kvittera_ut_tentan.png

Tips: För att minska risken att studenten kvitterar ut sin tenta innan hen har tagit del av resultatet kan du med fördel avvakta en eller kanske två veckor med att aktivera den funktionen.

Hur ser det ut för studenten?

Studenten loggar in i Inspera som vanligt och går på tabben Arkiv. Hen klickar på Se flera detaljer och får den här informationsrutan om utkvittering. Den här finns bara på tentor där utkvittering är aktiverat.  

Utkvitteringsknapp.png

När studenten klickar på Kvittera ut din tentamen kommer följande bekräftelseruta. När hen klickar Ja så raderas tentan direkt.

Bekr_fta_utkvittering.png

Du kan läsa informationen som studenterna kan ta del av om utkvittering i artikeln Sign off submission - for candidates

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp