Inspirerande Uppgiftsgrupper

I den här artikeln hittar du Inspirerande Uppgiftsgrupper som demonstrerar olika sätt att använda olika uppgiftstyper. Vi tror på att en variation i hur frågor ställs möjliggör för eleverna att visa sin kunskap. 

Här under finns en lista på tillgängliga Inspirations uppgiftsgrupper riktade mot olika elevgrupper. Du behöver bara klicka på länken för att se uppgiftsgruppen som ett demoprov.

Du kan testa alla genom att svara på frågorna och använder då samma resurser som finns tillgänglig för eleverna i riktiga provsituationer. Dina svar kommer inte sparas någonstans.

 

K-12 Inspirational General (Swedish)

K-12 Inspirational #1 (English)

K-12 Inspirational #2 (English)

K-12 Inspirational Geogebra (English)

K-12 1st to 6th grade (Swedish)

K-12 7th to 12th grade (Swedish)

Higher Ed Inspirational General (English)

Higher Ed Inspirational Composite (English)

Higher Ed Inspirational: Multiple Choice, Multiple Response, True/False, Inline Text (English)

Higher Ed Inspirational: Text - and numeric entry (English)

Higher Ed Inspirational: Math entry and Math working (English)

Higher Ed Inspirational: Essay, text area and Upload (English)

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp