Flytta uppgifter och uppgiftsgrupper till Papperskorgen

Funktionen är tillgänglig för rollen Författare.

För att upprätthålla en bra struktur och ordning på din uppgiftsbank och uppgiftsgruppen kan funktionen att flytta objekt till papperskorgen vara nyttig.  

Information: Uppgifter och uppgiftsgrupper som flyttas till papperskorgen kommer inte att raderas utan bara tas bort från listorna. Det går att Återställa och då flytta tillbaka till de aktiva listorna. 

Innehållsförteckning

Flytta en uppgift/uppgiftsgrupp till papperskorgen

Notera: Om en uppgift används in en tenta/prov så påverkas inte detta om du flyttar en uppgift till papperskorgen.
 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll 
  Papperskorg uppgifter.png
 2. Välj meny beroende på vad du ska lägga i papperskorgen
 3. Sök eller filtrera fram det du vill ta bort
 4. Markera eller klicka på Mera
 5. Välj Flytta till papperskorgen
  Papperskorg flytta till.png
 6. Klicka på OK för att bekräfta
  Papperskorg Är du säker.png 

Flytta delade uppgifter/uppgiftsgrupper till papperskorgen

När du ska flytta ett delat objekt till papperskorgen så får du meddelande om att det är delad och med vem/vilka. För att fortsätta klickar du på Flytta till papperskorgen. 

Papperskorg bekräfta.png

Återställa uppgifter/uppgiftsgrupper

Notera: Papperskorgen för uppgifter och uppgiftsgrupper finns under respektive meny i modulen tentamens- eller provinnehåll. 

För att återställa ett objekt i papperskorgen gör du som följer:

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provinnehåll
 2. Välj Uppgiftsgrupp eller Uppgifter beroende på vilket objekt du ska återställa
 3. Klicka på Papperskorg
  Papperskorg papperskorg.png
 4.  Markera objektet 
 5. Klicka på Återställ i den nedre menyn

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 3 tyckte detta var till hjälp