Öppna tentamen/prov (frågetypen inlämningsuppgifter) - för studenter/elever

Funktionen är tillgänglig för studenter/elever.

Introduktion

Öppna tentamen/prov och hemtentamen/prov använder ofta frågetypen Inlämningsuppgift

 

Tentamen/prov med frågetypen "Inlämningsuppgift"

Tentamen/prov med frågetypen "Inlämningsuppgift" betyder att du som student/elev, skriver in ditt svar i tex Excel eller Word, och laddar upp den nersparade filen upp i tentamen/provet.

Frågetyper stödjer de flesta filformat, både text, ljud och bildfiler.

Obs: Filformat som stöds i är specificerat i frågan. Det kan finnas begränsningar i vilka filformat som tillåts laddas upp.

generell_filuppladdning_sv.png

När du lämnat in ditt svar/fil, använder du i de flesta fall en vanlig webbläsare. Safe Exam Browser är vanligtvis inte aktiverad, så inga ytterligare installationer behöver göras.

För att säkerställa att du frågetypen fungerar och att din dator fungerar som den ska så rekommenderar vi att du gör ett demoprov innan din tentamen/prov.

 

Exempel på hur en inlämningsuppgift kan se ut

 

uppladdningsfra_ga_sv.png

Klicka "Välj en fil att ladda upp" för att ladda upp önskad fil. I detta exempel är bara filformatet .PDF tillåtet att ladda upp. 

Obs: Du kan bara ladda upp en fil per inlämningsuppgift.

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
35 av 44 tyckte detta var till hjälp