Funktionen är tillgänglig för rollen admin.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Text till tal (TTT) är ett hjälpmedel som gör att studenten/eleven kan få text uppläst som ljud. Detta är en tentamens- eller provinställning, vilket innebär att TTT antingen är tillgängligt för alla studenter/elever på en tenta/prov, eller inga. TTT kan läsa upp dels uppgiftstexten och dels det studenten/eleven själv har skrivit.

Innehållsförteckning

Tillgängliga språk

Språket som används vid uppläsning är detsamma som studenten/eleven har valt för gränssnittet.

Polly språk.png

Du hittar en lista över tillgängliga språk på Amazon Pollys webbsida

Notera: Text till tal är inte tillgängligt för texter i PDF paneler. För uppgifter av typen Textalternativ så kommer TTT att läsa alla alternativen.

Aktivera Text till tal på tentan/provet

För att Text till tal skall vara tillgängligt måste du aktivera det på tentamens- eller provtillfället. 

  1. Gå till modulen Tentamens- eller Provtillfällen
  2. Öppna tentan/provet
  3. Scrolla ner till Alternativ/Examinations- eller provdag
  4. Under "Studentens/Elevens extraresurser och verktyg" kryssar du i Aktivera Text till tal för läshjälp
Notera: För att aktivera Text till tal måste du längst ner till vänster ha antingen "Standardläge" eller "Lärarläge", annars är inte denna inställning tillgänglig. Inställningen finns alltså inte synlig om du har "Snabbläge" på.
Varning: Om Text till tal är aktiverat på en tenta/prov kommer det vara tillgängligt för alla studenter/elever på den tentan/provet. Det går alltså inte att slå på det för enskilda studenter/elever.

Användarupplevelsen för studenten/eleven

När Text till tal är aktiverat på en tenta/prov så ser studenten/eleven detta enligt bilden nedan innan hen har startat tentan/provet:

Screenshot__19_.png

Individuell aktivering av Text till tal

Text till tal är inte inställt som standard för studenten/eleven. För att aktivera text till tal måste hen öppna tentan/provet och sedan klicka på alternativmenyn högst upp till höger:

Screenshot__23__LI.jpg

Nu kan studenten/eleven klicka på "Text till tal" och sedan aktivera eller avaktivera.

Hur fungerar Text till tal?

Studenten/eleven markerar den text som hen vill få uppläst och trycker på play-knappen:

tts.gif

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
6 av 6 tyckte detta var till hjälp