Alla instruktionsvideos - Förbered och skapa

Här hittar ni alla de instruktionsfilmer som är gjorda av Inspera till området Förbered och skapa. Ni kan fritt använda dem till eget material och utbildning av era lärare. 

Förbered och skapa

 

 

Skapa och aktivera prov från mall tex Nationella Prov

Skapa, namnge, ställa in tid, aktivera, förhandsgranska, aktivera, bekräfta, översiktssida med Provkod, SEB-kod och provvaktslösenord, bjuda in medarbetare.

 

 

 

Sektioner i Uppgiftsgrupp

Namnge, lägg till sektion, importera frågor, filtrera, sektionslayout, slumpmässig visning av uppgifterna, slumpvis urval av frågor, flytta uppgifter.

 

 

 

Resurser i en uppgiftsgrupp

Möjlighet att ge elever tillgång till bestämda webbsidor eller pdf-dokument.

 

 

 

Skapa prov från grunden

Provinställningar och skapa uppgifter.

 

 

 

Skapa uppgifter i uppgiftsgrupp

Arbetsgång till uppgiftstyperna flerval, hotspot och essä.

 

 

 

Skapa eget prov utifrån mall

Hur jag använder en provmall och vad inställningarna betyder.

 

 

 

Digitalisera ett matteprov

Hur kan jag digitalisera ett redan befintligt pappersprov, här visas ett exempel i matematik.

 

 

 

Mer funktionalitet och användarnytta när du skapar prov

Den här presentationen var en del av Inspera Seminar 2020 och ger inspiration till hur du kan skapa digitala prov och uppgifter.

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 7 tyckte detta var till hjälp