Ändra bedömning på automatiskt poängsatta uppgifter

Funktionen är tillgänglig för rollen Bedömare.

Vid behov kan du manuellt ändra bedömningen på automatiskt poängsatta uppgifter under bedömningsprocessen.

Funktionen stöttar följande:

 • Poäng i decimalform
 • Negativa poäng
 • Maxpoäng är densamma som satts på uppgiften
 • Det är möjligt att återgå till den automatiska bedömningen 

Instruktion

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Klicka på Öppna slutgiltig bedömning
 4. Klicka på den student/elev vars resultat ska justeras
 5. Öppna det svar vars resultat ska justeras
 6. Klicka på Ändra bedömning manuellt 
  _ndra_bed_mning_manuellt.png
 7. Ange ny poäng
 8. Klicka på Uppdatera
 9. Ändringen bekräftas på skärmen

För uppgiftssvar där poängen har justerats manuellt är markerade i rött i studentens/elevens översikt. 

Manuellt_justerad_autor_ttad.png

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
6 av 12 tyckte detta var till hjälp