Funktionen är tillgänglig för rollen Admin och Bedömare.

Ett vanligt sätt att bedöma tentor/prov är att svaren poängsätts och den ackumulerade poängsumman översätts till ett betyg i en betygsskala. I Inspera lägger du till aktuell betygsskala och definierar sedan gränsvärden för respektive betyg. Om behov finns kan bedömare manuellt ändra ett föreslaget betyg. Det går också att justera gränsvärden hela vägen fram till det att tentan/provet har status bedömt.

När uppgiftsgruppen innehåller minst en automatiskt bedömd uppgift så måste gränsvärden definieras. Gränsvärden behöver anges för att bedömare ska kunna sätta poäng på svaren.

Innehållsförteckning

Hur ange gränsvärden vid uppsättning av tenta/prov

Hur fungerar gränsvärden?

Vad händer om uppgiftsgruppen uppdateras efter det att gränsvärdena satts i Inspera?

Ändra gränsvärden efter det att tentan/provet har startat

Hur ange gränsvärden vid uppsättning av tenta/prov

För att kunna ange gränsvärden måste först en betygsskala väljas. Användandet av betygsskala är standard för bedömningsinställningar.

 1. Öppna tentan/provet i modulen Tentamens- eller provtillfällen
 2. Gå till Bedömningsinställningar i den nedre menyraden
  Bed_mningsinst_llningar_p__tentamen_provtillf_llet.png
 3. Välj betygsskala i rullgardinsmenyn
  mceclip0.png
 4. Om uppgiftsgruppen innehåller minst en automatiskt bedömd uppgift eller en uppgift med nivå och kriterier; gå till steg 5. Om det enbart är manuellt bedömda uppgifter; klicka på Använd gränsvärden
 5. Gränsvärden genereras automatiskt och du ändrar dem genom att antingen skriva in värdet, max två decimaler, eller genom att klicka på pilarna i kolumnen Startar från poäng

Gr_nsv_rden_i_decimalform.png

Hur fungerar gränsvärden?

Maxpoängen på respektive uppgift summeras till en totalpoäng på tentan/provet. Det är den totalpoängen som är utgångspunkt för respektive betygsnivå. Om tentan/provet har betygsskalan U/G/VG så är det två gränsvärden som ska sättas:

 • Den poäng som krävs för att få betyget G
 • Den poäng som krävs för att få betyget VG

I exemplet ovan så skulle en student/elev som får 9.5 på tentan/provet bli underkänd, medan 13 poäng skulle ge betyget VG.

Information: Studenten/eleven ser inte de värden för gränsvärden som används. Vill du att de ska ha den informationen kan den läggas i informationsrutan på Tentamens- eller provtillfället och/eller som ett dokument i uppgiftsgruppen.

Vad händer om uppgiftsgruppen uppdateras efter det att gränsvärdena satts i Inspera?

Det finns två sätt för Inspera att hantera satta gränsvärden när en uppgiftsgrupp ändras. Den valda inställningen gäller för alla tentor/prov.

 1. Behåll gränsvärden om totalpoängen inte har förändrats (grundinställning)
  Den här inställningen gör att gränsvärden kommer att kvarstå på sidan Bedömningsinställningar för alla uppdateringar som inte påverkat totalpoängen. Ändringar kan vara korrigering av stavfel, ändrade uppgifter, tillägg av tillåtna resurser etcetera. Rekommenderad inställning. 
 2. Återställ gränsvärdena till de automatiskt genererade när en ny version av uppgiftsgruppen läggs på tentan/provet (möjlig inställning)
  Den här inställningen gör att oavsett ändring på uppgiftsgruppen så kommer gränsvärdena återställas till de automatiskt föreslagna.

Information: Det är Insperas Service Desk som kan ändra inställningen, så kontakta Service Desk för att ändra inställningen.

Ändra gränsvärden efter det att tentan/provet har startat

Det finns två sätt ändra gränsvärden efter det att tentan/provet har startat: 

 1. Att uppdatera värdena på sidan Bedömningsinställningar, se ovan. Detta är möjligt fram till det att ett betyg har föreslagits.
 2. Att uppdatera värdena i modulen Bedömning. Detta kan göras av bedömare som är tillagda på tentan/provet och instruktioner finns i artikeln Gränsvärdesredigering i Bedömning 2.0

Gränsvärden kan uppdateras fram till det att status på tentan/provet är satt till Bedömd.

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 4 tyckte detta var till hjälp