Skapa och lägg till en egen GeoGebra som resurs

Notera: Genom att lägga till GeoGebra som en resurs kan studenterna/eleverna få åtkomst till sina lokala filer på datorn genom huvudmenyn (hamburgermenyn) och "Bild"-verktyget. Detta kan innebära en säkerhetsrisk när Safe Exam Browser (SEB) används.


Vad är GeoGebra och varför ska man använda det?

GeoGebra är ett matematiskt verktyg som eleverna/studenterna kan använda som grafräknare och/eller ritverktyg som för samman geometri, algebra, kalkylblad, grafer, statistik och beräkning i ett enda lättanvänt paket.

På geogebra.org kan du välja mellan olika applikationer som kan läggas till som resurser till en uppgiftsgrupp: 

  • Graphing Calculator
  • 3D-grafritare
  • CAS-räknare
  • Geometri
  • GeoGebra Classic
  • Probability Calculator
  • Notes

Genom att använda en "egentillverkad" GeoGebra-länk som en resurs kan du välja vilka applikationer eleverna/studenterna ska kunna använda. Du kan också skapa en GeoGebra-länk med fördefinierade värden, ritningar eller annat. 

Information: Om du inte vill att eleverna/studenterna ska kunna nå lokala filer på sina datorer eller kunna följa andra länkar, kan du använda den här GeoGebra-länken som resurs som vi skapat åt er. Den ger eleven/studenten tillgång till alla verktyg i GeoGebra. 

 

Notera: Genom att använda GeoGebra som resurs kan bedömaren inte se vad eleven/studenten har skrivit i GeoGebra. Arbetet i GeoGebra sparas inte och kan inte lämnas in.

 

Hur man lägger till GeoGebra som en resurs: 

1. Skapa en fil

Skapa en GeoGebra-fil (ggb-file) i Geogebra Classic App på din dator eller på webbsidan: www.geogebra.org.

Tips: När du skapar en ggb-fil kan du anpassa vilken applikation och vilka verktyg dina elever/studenter ska få tillgång till.

Till exempel, om du vill att dina elever/studenter bara ska kunna använda 3D kalkylatorn, skapar du en ggb-fil med bara den applikationen. Du kan också lägga till text/information för eleverna/studenterna i filen.

 

2. Spara filen

Spara filen i din profil på geogebra.com (du behöver ha ett konto).

Bilden nedan visar två sätt att spara filen på:

Skjermbilde1EN.JPG

 

3. Öppna filen och kopiera länken

Gå till "hamburgermenyn" på din profil på geogebra.org och öppna ggb-filen genom att klicka på Öppna. 

Skjermbilde2EN.JPG

Kopiera URL-adressen till din GeoGebra-fil:

Skjermbilde3EN.jpg

 

4. Lägg till resurs

Gå till den uppgiftsgrupp i Inspera Assessment där du vill ha resursen. Klicka på "Visa resurser" längst ner i högra hörnet.

Klicka på "Lägg till resurs" och välj URL. Klistra in länken till ggb-filen.

 

Skjermbilde4EN.jpg

Du kan lägga till flera resurser i en uppgiftsgrupp.

 

Hur det ser ut för eleven/studenten:

GeoGebra-resursen kommer finnas tillgänglig längst ner på provsidan under hela provets gång.

Skjermbilde5EN.jpg

Bilden nedan visar hur en GeoGebra-resurs kan se ut. Detta är ett exempel på sannolikhetsmodulen där Chi-Squared-distributionen har valts i förväg.

mceclip0.png

När eleven/studenten öppnar en resurs i SEB öppnas den som ett nytt fönster. Man kan bara ha en resurs öppen åt gången. Man kan sedan växla mellan resurserna och provet.

Notera: Om eleven/studenten stänger ner resursen kommer arbetet som gjorts i resursen försvinna.

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp