Har tillgång till modulerna Tentamens- eller Provtillfällen, Monitor och Bedömning.

En användare med Utvidgad tillgång måste även ha rollen Admin, den läggs på om användaren saknar den när utvidgad tillgång ges. Detta innebär att denne användaren kan göra allt som en Admin kan göra. Se beskrivning av Admin-rollen här.

Har inte tillgång till Användarhantering.

Specifikt för rollen med utvidgad tillgång är att denne kan:

  • Skapa och redigera mallar
  • Låsa inställningar på ett tentamens- eller provtillfälle - om detta är aktiverat
  • Redigera allt innehåll (uppgifter och uppgiftsgrupper) - om användaren även har rollen Författare 
  • Skapa och redigera - om användaren även har rollen Författare:
    • Verktygsfält för essäuppgifter - om detta är aktiverat
    • Specialtecken för essäuppgifter - om detta är aktiverat
    • Matematikpaletter - om detta är aktiverat

För att kunna ge en användare Utvidgad tillgång måste även Användaradministratören som skapar användaren ha Utvidgad tillgång.

Varning: En användare med utökad tillgång har tillgång till allt innehåll på marknadsplatsen. Man bör alltså endast ha några få personer med denna tillgång.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp