En Bedömare har tillgång till modulerna Bedömning och Monitor.

Tentor/prov blir tillgängliga för bedömare när de aktiverats

Den här artikeln beskriver vilka funktioner/åtgärder som finns tillgängliga för användare med den här rollen när hen är tillagd som bedömare på en tenta/prov. Om en användare har flera roller aktiverade samtidigt (till exempel Admin och Bedömare) får denne tillgång till samtliga funktionerna som beskrivs i de respektive artiklarna för dessa användarroller, och det finns överlapp mellan de olika rollerna.

Innehållsförteckning

Vad kan en Bedömare göra i modulen Bedömning?

När tentan/provet redigeras i modulen tentamens- eller provtillfällen kan den nya bedömningsmodulen vara aktiverad som standard eller aktiveras manuellt av Admin. Om bedömaren använder den gamla eller nya bedömningsmodulen påverkar var de hittar funktionerna och det finns även skillnader i vad de kan göra. Till exempel är fördelning av uppgifter endast möjlig i den nya bedömningsmodulen.  

 • Se och filtrera lista med studenter/elever
 • Se och ladda ner inlämningar
 • Ladda ner och ladda upp betyg för respektive student/elev med Excel (om aktiverad)
 • Ladda ner Poäng och betyg i CSV-fil
 • Sätta poäng och betyg på svar
 • Godkänna automatiskt satta betyg (kräver att tentan/provet använder gränsvärden)
 • Ändra gränsvärden (om relevant)
 • Överskrida automatiskt satta poäng på svar
 • Bekräfta egna och slutgiltiga betyg (beroende på arbetsflöde för bedömning som sätts av Admin)
 • Se tillhörande uppgiftsgrupp
 • Se (och skriva ut) bedömningsprotokoll
 • Ladda upp bedömningsvägledning
 • Skriva privata kommentarer för inlämning eller student/elev
 • Skriva och skicka motivering av betyg
 • Beställa och se plagiatkontroll (om en sådan integration är aktiverad)
  • Plagiatkontroll är endast tillgänglig för vissa uppgiftstyper
  • Plagiatrapporter kan vara begränsade för rollen admin
 • Kommentera direkt i ett svar/inlämning

Vad kan en Bedömare göra i modulen Monitor?

 • Se alla studenter/elever som lämnat in tentan/provet
 • Söka och applicera filter för listor
 • Genomföra tillgängliga åtgärder för studenter/elever (se nedan)

Tillgängliga åtgärder i Monitor för Bedömare

Under pågående tenta/prov - Status: Aktiv

Studenter/elever med status Lämnat in/Lämnat in blankt

 • Se svar
 • Ladda ner och skriva ut

Efter tentan/provet - Status: Avslutad/Bedömning pågår/Bedömd

Studenter/elever med status Lämnat in/Lämnat in blankt

 • Se svar
 • Ladda ner och skriva ut
 • Se resultat
  • Tentan/provet måste vara redo för bedömning
 • Redigera motivering

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp