En Platsansvarig har tillgång till modulerna Tentamens- eller Provtillfällen och Monitor.  

Innehållsförteckning

Vad kan en Platsansvarig göra i modulen Tentamens- eller provtillfällen?

 • Se tentamens- eller provinställningar, SEB-lösenord och tenta- eller provvaktslösenord 60 minuter innan tentan/provet startar, fram till dess att bedömningen påbörjats
 • Ändra tentans/provets sluttid - gäller inte för tentor från Ladok
 • Öppna deltagarlistan i Monitor från tentamens- eller provöversikten (finns i modulen för tentamens- eller provtillfällen)
 • Se inloggningsuppgifter för eventuella studenter/elever som är engångsanvändare 
 • Förhandsgranska, ladda ner och skriva ut uppgifterna
 • Se och ladda ner tenta- eller provvaktsinstruktioner
 • Hantera medarbetare (endast Platsansvarig och tenta- eller provvakt)

Vad kan en Platsansvarig göra i modulen Monitor?

 • Se alla studenter/elever för tentan/provet
 • Söka och applicera filter för listor
 • Genomföra tillgängliga åtgärder för studenter/elever
  Notera att tillgängliga åtgärder för rollen tenta- eller provvakter är begränsade. Det är Platsansvarig och Admin som har möjlighet till fler åtgärder.

Åtgärder som är tillgängliga i Tentamens- eller Provstatus: Skapad

 • Ta bort studenter/elever (endast för Inspera Assessment-tentor/prov)
 • Lägga till och ta bort planerad extratid
 • Flagga inlämning/Ta bort flagga
 • Ange restriktion
 • Ändra placering

Åtgärder som är tillgängliga i Tentamens- eller Provstatus: Aktiv

Följande gäller studenter/elever oavsett status:

 • Skicka meddelande
 • Flagga inlämning/Ta bort flagga
 • Bekräfta/Avvisa ID
 • Bekräfta närvaro
 • Ändra placering

Studenter/elever med status Inaktiv:  

 • Bifoga fil
  • Ändrar automatiskt status till Lämnat in
 • Ta bort studenter/elever (endast för Inspera Assessment-tentor/prov)
 • Lägg till/ta bort planerad extratid samt extratid för händelse
 • Undanta från säker webbläsare

Studenter/elever med status Pågående:  

 • Pausa/Tillåt fortsätta
 • Lägg till/Ta bort extratid för händelse
 • Undanta från säker webbläsare
 • Ladda upp svar
  • Ändrar automatiskt status till Lämnat in
 • Ange restriktion

Studenter/elever med status Lämnat in

 • Öppna/stäng för återinlämning
 • Bifoga fil
 • Se svar
 • Ange restriktion

Åtgärder som är tillgängliga i Tentamens- eller Provstatus: Avslutad

Studenter/elever med status Lämnat in:

 • Öppna/stäng för återinlämning
 • Skicka meddelande
 • Se svar
 • Flagga inlämning/Ta bort flagga
 • Bekräfta/Avvisa ID
 • Bekräfta närvaro
 • Ändra placering
 • Ange restriktion

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp