Tillgängligt för Admin med Utvidgad tillgång

En demotenta- eller prov kan vara användbart för att förbereda studenterna/eleverna på hur det är att genomföra tenta/prov i Inspera Assessment. Detta fungerar på samma sätt förutom att svaren inte sparas och det går inte att lämna in. Däremot kan en testa flera gånger om så skulle behövas. 

Om ni väljer att skapa en demotenta- eller prov med säker webbläsare, specifikt Safe Exam Browser (SEB), så rekommenderar vi att ni gör både SEB-koden och tenta- eller provvaktslösenordet tillgängligt. 

Kraven för versioner av SEB är samma i demotentor- eller prov som i vanliga tentor/prov. När Inspera stödjer nya versioner av SEB kommer detta automatiskt uppdateras även i demotentor- eller prov.

Innehållsförteckning

Skapa en demotenta- eller prov

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
 2. Klicka på Ny tenta/Nytt prov
 3. Välj Demo
  Screenshot_2020-11-24_at_09.50.26.png

Inställningar

 1. Skriv in namn på tentan/provet
 2. Lägg till uppgiftsgrupp
 3. Lägg till startdatum- och tid och slutdatum- och tid
 4. Lägg till information till studenterna/eleverna
 5. Aktivera stavningskontroll under Alternativ
 6. Aktivera Text till tal för läshjälp (TTT). Den här funktionen tillåter att studenten/eleven får uppgiften uppläst. 
  • Studenten/eleven kan aktivera eller inaktivera text till tal (TTT) via menyn
  • Om TTT är aktiverat på tentan/provet finns det tillgängligt för alla provdeltagare. Det kan inte aktiveras för enskilda elever/studenter.
  • Språket som används vid TTT bestäms av vilket språk som är valt av studenten/eleven via menyn i tentan/provet.
  • TTT kan användas både i nedlåsta och öppna tentor/prov på PC, Mac och Chromebooks

  Alternativ_demotenta.png
 7. I Designläget, välj Hämta från uppgiftsgrupp eller gör inställningarna under Alternativ
 8. Bedömningsinställningar är inte aktuellt för demotentor- eller prov
 9. I Bekräfta klicka på Aktivera tentamen/prov
Information: Text till tal för läshjälp kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Med säker webbläsare

Du kan välja att aktivera Safe Exam Browser, eller Lockdown för Chromebook. Provkoden och provvaktslösenordet sätts på samma sätt som för vanliga prov. Läs mer om detta i den här artikeln

Tips: Eftersom den som vill göra demotentan- eller provet kommer behöva SEB-lösenordet, och möjligtvis även tenta- eller provvaktslösenordet, rekommenderar vi att dessa står med i dels i informationen för deltagarna och dels i uppgiftsgruppen. Detta så att de har den tillgänglig om det skulle hända något under tiden deras dator är nedlåst.

Öppen demotenta- eller prov

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Öppna demoprov kan inte användas i kombination med nedlåsta prov (SEB).

När demotentan- eller provet aktiveras kommer en länk visas i översikten för tentan/provet. Länken kan användas av vem som helst, och ingen inloggning krävs.

Notera: Länken måste ges ut till de som ska ta demoprovet. Den kommer inte visas på studentens/elevens inloggningssida automatiskt. Syftet med inställningen är att tillåta vem som helst att prova på det öppna provet i Inspera Assessment.

Så här ser det ut för studenten/eleven

Demoprov finns under fliken "Demoprov" för studenten/eleven när de loggat in.

demotest4.PNG

 

 

 

Demoprov

I den här videon förklarar Fransesca vad man kan använda ett demoprov till, hur man skapar ett demoprov och så visar hon hur det ser ut för studenten. 

Videon är på engelska.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
8 av 9 tyckte detta var till hjälp